Clínic Barcelona
Assistència

El Clínic líder espanyol en trasplantaments de ronyó i pàncrees

L’Hospital Clínic de Barcelona consolida el seu programa de trasplantament de ronyó i pàncrees essent el centre de l’Estat que més trasplantaments d’aquest tipus realitza. Aquesta fita s’aconsegueix gràcies a la feina d’un equip multidisciplinar en el qual hi participen: professionals de cirurgia de trasplantament de pàncrees, d’endocrinologia, urologia, nefrologia, immunologia, psicologia, neurologia, anestesiologia, personal d’infermeria i els professionals de la secció de coordinació de trasplantaments.

pacients trasplantats de ronyó i pàncreea

El trasplantament de pàncrees és una alternativa de tractament per als pacients amb diabetis mellitus insulino-depenent (Tipus 1).

Continguts relacionats
Llegeix més sobre: