Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Temps de lectura: 2 min

El trasplantament renal és un tractament quirúrgic en el qual s’implanta un ronyó sa obtingut d’un donant viu o mort a un pacient amb malaltia renal crònica terminal per restablir les funcions del ronyó. 

Més d’un 95% de tots els trasplantats renals que es fan, a l’any posttrasplantament no necessiten diàlisi i el pacient té una raonable bona qualitat de vida.

L’objectiu del trasplantament és restablir les funcions del ronyó com són, entre d’altres, depurar les toxines de la sang, fer un balanç hidroelectrolític (equilibri entre la quantitat d’aigua i minerals), produir síntesi d’hormones i, així, evitar la realització de diàlisi.  

Tipus de trasplantament renal

El trasplantament renal es classifica en funció del tipus de donant. 

  • Trasplantament de donant viu. En aquest cas el ronyó procedeix d’una persona sana (familiar o amic) que de manera voluntària cedeix l’òrgan a un ésser estimat. Prèviament a la donació, es realitzen diferents estudis mèdics al donant i al receptor per confirmar la viabilitat de la donació i la compatibilitat entre ells.  
  • Trasplantament de donant mort. Actualment existeixen diferents tipus de donants morts: el donant de mort encefàlica i el donant a cor parat. Després de l’acceptació dels familiars, es procedeix a la revisió de la viabilitat dels òrgans a trasplantar i, en el cas que siguin viables, es procedeix a la seva extracció. 
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Fritz Diekmann
Mireia Musquera Felip

Publicat: 19 abril de 2021
Actualitzat: 19 abril de 2021

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.