Temes de Salut

És l’obesitat un factor de risc per a la infecció per COVID-19?

Dades publicades recentment assenyalen que les persones amb obesitat tenen un major risc no només d'infectar per COVID-19, sinó també de tenir una pitjor evolució i majors taxes d'hospitalització. A més, hi sol haver un alt percentatge de persones amb obesitat en les Unitats de Cures Intensives, les quals tenen un major risc de mortalitat. Per què les persones amb obesitat poden ser més vulnerables a les infeccions i complicacions?

Imatge d'arxiu de l'Hospital Clínic de Barcelona. Fotògraf Francisco Avia

Recentment, un estudi de la Societat Espanyola d'Obesitat (SEEDO), ha assenyalat que el 80% dels pacients espanyols amb formes greus d'infecció per coronavirus tenien obesitat. A més, molt freqüentment l'obesitat es relaciona amb altres malalties com la diabetis tipus 2, la hipertensió arterial i les malalties cardiovasculars, que determinen un pitjor pronòstic enfront de la infecció per COVID-19. D'altra banda, també s'ha demostrat que els pacients amb obesitat i esteatohepatitis (un grau de fetge gras que presenten freqüentment els pacients amb obesitat), tenen un major risc en cas d'infecció per COVID-19.

Altres factors que podrien influir en l'increment de la mortalitat per COVID-19 en les persones amb obesitat continuen sent investigats, tot i que, de moment, ja s'han demostrat diverses hipòtesis. D'una banda, sabem que l'obesitat es caracteritza per un estat inflamatori crònic de baix grau, amb increment de citoquines (molècules inflamatòries), que disminueix la capacitat de resposta davant la infecció respiratòria per la COVID-19 i promou un empitjorament de la malaltia. A més, l'obesitat s'associa a una immunitat deteriorada, el que fa als pacients més susceptibles davant de tot tipus d'infeccions, amb una resposta deficient al tractament amb antivirals i una menor eficàcia de les vacunes.

D'altra banda, especialment en les persones amb obesitat abdominal, es dona una major dificultat respiratòria per disminució del volum de reserva respiratòria, resistència al flux aeri i dificultats de mobilització de la caixa toràcica. Això facilita que es produeixi una insuficiència ventilatòria que pot empitjorar la progressió de la infecció. La obesitat es relaciona també amb una major predisposició a les trombosi, és a dir, a la formació d'un coàgul a l'interior d'un vas sanguini. Aquests factors influeixen, sens dubte, en una pitjor evolució de la infecció per COVID-19.

Finalment, a causa de l'estigma que sovint acompanya les persones amb obesitat, aquestes podrien retardar o evitar l'atenció mèdica en cas de presentar símptomes de la COVID19, cosa que augmentaria la probabilitat que s'agreugi la malaltia.

Davant l'abundant evidència científica que demostra que l'obesitat és un dels principals factors de risc enfront de la infecció per COVID-19, és important que les persones que tenen aquesta malaltia extremin al màxim les mesures de prevenció davant la infecció i mantinguin una alimentació saludable que els ajudi a controlar el seu pes. En aquest context, convé recordar la importància de contactar amb professionals sanitaris especialitzats que els ajudin a establir i consolidar hàbits saludables a llarg termini. A més, aquests canvis en l'estil de vida es podrien acompanyar de tractament farmacològic o quirúrgic en pacients acuradament seleccionats.

La telemedicina permet seguir en contacte amb els pacients i superar les barreres per al tractament que suposa el distanciament i aïllament social, ja que la pandèmia obliga a limitar les visites presencials. Des de l'àrea d'Obesitat de l'Hospital Clínic, es valoren els beneficis de la telemedicina i s'ha apostat per mantenir els programes de seguiment individual o grupal de manera virtual, per aconseguir així mantenir el tractament i donar suport als pacients en aquests moments de pandèmia.

Autora: Alba Andreu i Violeta Moizé dietistes-nutricionistes de l'Hospital Clínic de Barcelona