Clínic Barcelona
Temes de Salut

Una sopa de virus

Aquest hivern la situació epidemiològica és complicada: hi ha casos de bronquiolitis, COVID, grip i els refredats habituals. Una veritable sopa de vi1