Recerca

Experts revisen el coneixement sobre la pneumònia

Un article de revisió publicat a la revista Nature Reviews Disease Primers ha descrit l'epidemiologia, etiologia microbiana, factors de risc, maneig, tractament, evolució i prevenció de la pneumònia. L'article inclou la pneumònia adquirida a la comunitat (NAC), la pneumònia intra-hospitalària (NIH), a més de la pneumònia associada a la ventilació mecànica (NAVM) i la pneumònia aspirativa.

Atenció dels pacients amb COVID-19 a l'Àrea de Vigilància Intensiva (AVI) del Clínic (Foto: Francisco Avia)

A l’estudi, liderat per Antoni Torres, pneumòleg de l'Hospital Clínic, cap de el grup Recerca aplicada en infeccions respiratòries i malalt crític de l'IDIBAPS i investigador del CIBERES, també han participat Catia Cillóniz, investigadora del CIBERES a l'Hospital Clínic-IDIBAPS i altres investigadors de prestigi mundial, Michael Niederman, Rosario Menéndez, James Chalmers, Ricard Wunderink i Tom van de Poll.

La pneumònia és una infecció respiratòria aguda comú que afecta els alvèols i les vies respiratòries distals; és un problema de salut important i està associat amb una alta morbiditat i mortalitat a curt i llarg termini en tots els grups d'edat a tot el món.

Una gran varietat de microorganismes pot causar pneumònia, inclosos bacteris, virus respiratoris i fongs, i hi ha grans variacions geogràfiques en la seva prevalença. La pneumònia es presenta amb major freqüència en persones susceptibles, inclosos nens menors de 5 anys i adults grans amb afeccions cròniques prèvies.

El desenvolupament de la malaltia depèn en gran mesura de la resposta immunitària de l'hoste, i les característiques del patogen tenen un paper menys destacat. És fonamental identificar els patògens causants, ja que la teràpia antimicrobiana tardana i inadequada pot conduir a una mala evolució clínica.

Les complicacions pulmonars i extra-pulmonars són freqüents en pacients amb pneumònia, inclosos aquells sense sepsis. Aquestes complicacions comporten seqüeles adverses, tant agudes com a llarg termini, i els pacients amb complicacions tenen majors taxes d'hospitalització i un major risc de mortalitat durant 10 anys després de l'alta hospitalària.

La pandèmia de COVID-19, la principal forma de presentació clínica de la qual és la pneumònia, ha destacat la importància d'aquesta malaltia com a causa de mort, especialment en adults, i la importància de mesures preventives senzilles però eficaces per prevenir aquesta malaltia.

Article de referència:

Pneumonia.
Torres A, Cilloniz C, Niederman MS, Menéndez R, Chalmers JD, Wunderink RG, van der Poll T.
Nat Rev Dis Primers. 2021 Apr 8;7(1):25. doi: 10.1038/s41572-021-00259-0.