Recerca

Identifiquen un nou mecanisme que promou l’angiogènesi en la malaltia hepàtica crònica

Investigadors de l’IDIBAPS descriuen, per primera vegada, el paper de la reacció ductular en la formació de nous vasos sanguinis.

Pau Sancho-Bru, investigador principal, amb Mar Coll i Silvia Ariño, co-primeres firmants del l'estudi.

A les malalties hepàtiques avançades, tant la reparació del teixit, com la regeneració del fetge es troben compromeses. Això causa disfunció orgànica i, finalment, insuficiència hepàtica. En aquest context de lesió, té lloc la proliferació de la reacció ductular, una resposta compensatòria de l’organisme per tal de restaurar la funció fisiològica del fetge.

A l’estudi, publicat per la revista Hepatology, els investigadors del grup Plasticitat i reparació tissular en malalties hepàtiques de l’IDIBAPS, liderat per Pau Sancho-Bru, mostren, per primera vegada, que la reacció ductular promou la regeneració hepàtica mitjançant la formació de vasos sanguinis. L’equip del grup IDIBAPS Control traduccional de la malaltia hepàtica i el càncer, de Mercedes Fernández-Lobato, també ha col·laborat a la investigació.

Fins ara, els treballs realitzats s’han centrat en la capacitat de la reacció ductular per a regenerar l’arbre biliar, és a dir els conductes pels quals la bilis viatja del fetge a l’intestí, i el parènquima hepàtic. La nostra troballa, però, demostra que les cèl·lules que participen en la reacció ductular, una població heterogènia que inclou colangiòcits i cèl·lules hepàtiques immadures, també promouen l’angiogènesi hepàtica”, explica Mar Coll, primera autora de l’article, junt amb Silvia Ariño.

Les cèl·lules duen a terme el procés de formació de nous vasos sanguinis mitjançant la via molecular Slit2-Robo1. La unió entre la proteïna Slit2 i el seu receptor Robo1 promou l’angiogènesi en tumors, però es desconeixia si també jugava aquest paper en la regeneració del fetge i la malaltia hepàtica crònica. A més, l’anàlisi d’un grup de pacients amb malalties hepàtiques relacionades amb l’alcohol confirma la correlació entre l’augment de Slit2-Robo1, la reacció ductular i la gravetat de la malaltia.

Aquests resultats suggereixen que la via Slit2-Robo1 pot ser una potencial diana terapèutica per a afavorir la regeneració en les malalties hepàtiques cròniques.

Article de referència

Mar Coll, Silvia Ariño, Celia Mártinez-Sánchez, Ester Garcia-Pras , Javier Gallego, Anna Moles, Beatriz Aguilar-Bravo, Delia Blaya, Julia Vallverdú, Teresa Rubio-Tomás, Juan Jose Lozano, Elisa Pose, Isabel Graupera, Andrea Fernández-Vidal, Albert Pol, Ramón Bataller, Jian-Guo Geng, Pere Ginès, Mercedes Fernandez, Pau Sancho-Bru. Ductular Reaction Promotes Intrahepatic Angiogenesis Via Slit2-Robo1 Signaling. Hepatology. 2021 Sep 7. doi: 10.1002/hep.32140.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490644/