Temes de Salut

La immunoteràpia, una eina innovadora i eficaç contra els tumors hematològics

En els últims anys, una de les estratègies que s'han desenvolupat en hematologia és la modificació de el sistema immune dels pacients, el que es coneix com immunoteràpia. Els estudis amb aquesta teràpia, que reconeix i destrueix les cèl·lules malignes, mostren una alta efectivitat contra els tumors hematològics com el mieloma.

El mieloma múltiple és un tumor maligne de les cèl·lules de la sang encarregades de la producció d'anticossos en la medul·la òssia. Aquestes cèl·lules, anomenades cèl·lules plasmàtiques, han sofert una transformació maligna i creixen sense control. Per a aquesta malaltia s'han desenvolupat diversos tractaments d'immunoteràpia que han millorat la resposta dels pacients i s'han prolongat tant el temps sense malaltia com la seva supervivència.

En aquest sentit, en els últims anys s'ha investigat intensament la utilització dels limfòcits T com a eina per eliminar les cèl·lules tumorals. En concret, les cèl·lules T modificades conegudes per les sigles en anglès CAR (Receptors Quimèrics Antigen-específics) han suposat una revolució en el camp de la immunoteràpia del càncer. Aquestes cèl·lules modificades són capaços d'eliminar amb gran eficàcia les cèl·lules tumorals, particularment en tumors hematològics, és a dir en leucèmies, limfomes i mieloma. En aquesta forma de teràpia, els propis limfòcits T del pacient s'obtenen a partir d'una extracció de sang i, mitjançant tècniques genètiques, se'ls introdueix una molècula en la seva superfície que permet un reconeixement específic de la cèl·lula tumoral. Aquestes cèl·lules modificades i activades es repliquen al laboratori fins a aconseguir una major quantitat i s'administren de nou al pacient.

Als Estats Units s'han iniciat assaigs clínics amb cèl·lules T CAR en neoplàsies hematològiques (leucèmia aguda limfoblàstica B, limfomes B i mieloma). Els resultats clínics, encara que preliminars, han mostrat una gran eficàcia en pacients en els quals els tractaments de quimioteràpia habituals, i fins i tot el trasplantament de cèl·lules mare, no havien donat un bon resultat.

La quimioteràpia té efectes tòxics, especialment reaccions inflamatòries generalitzades i efectes neurològics que, encara que poden ser greus, solen ser transitoris. A Espanya hi ha diversos hospitals i centres de recerca, entre ells l'Hospital Clínic de Barcelona, en els quals s'estan dut a terme estudis preclínics d'immunoteràpia amb cèl·lules T CAR. Per poder dur a terme, posteriorment, assajos en pacients amb mieloma múltiple. La investigació en aquest camp és imprescindible perquè aquest tipus de teràpia sigui una realitat a curt termini, així com per millorar la seva ja molt alta efectivitat i disminuir la seva toxicitat en un futur proper.