Temes de Salut

Les persones fumadores i amb MPOC són més vulnerables a complicacions de la COVID-19

Els fumadors actius amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) són més vulnerables a presentar formes greus de la COVID-19. En el cas dels pacients amb MPOC no fumadors, encara no hi ha estudis que confirmin aquesta relació. Mentre es continua estudiant, s'han creat diferents guies amb recomanacions per aconseguir el millor tractament possible dels pacients amb MPOC que s'han contagiat de la COVID.

Fotografia: Francisco Avia

Les infeccions víriques amb freqüència causen exacerbacions de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, és a dir, empitjoren els seus símptomes. En el cas particular de la COVID-19, hi ha nombrosos estudis que estan avaluant la relació de pacients amb MPOC i el virus de la SARS-CoV-2 per saber si aquest grup de pacients té més risc d'infectar-i de presentar formes més greus. De moment, aquests estudis no han pogut confirmar-ho.

Tot i que per ara no hi ha estudis suficients, les característiques d'aquests pacients porten a pensar que si es contagiessin de la COVID-19 serien especialment vulnerables. D'una banda, són malalts crònics que solen presentar altres malalties al mateix temps i solen ser d'edat avançada. D'altra banda, la seva malaltia afecta principalment els pulmons i vies respiratòries, igual que el virus SARS-CoV-2, de manera que aquesta infecció podria dificultar encara més una correcta respiració.

En aquest sentit, diverses guies clíniques i societats científiques han publicat una sèrie de recomanacions a seguir per als pacients amb MPOC. En primer lloc, una de les recomanacions més clares i importants per mantenir estable la malaltia pulmonar, és continuar amb el tractament pautat, sense suspendre els corticosteroides inhalats (o orals), ja que no hi ha cap evidència que hagin evitar-se. En cas de necessitar oxigen, s'ha d'utilitzar seguint les recomanacions generals.

També en relació amb el tractament, es recomana evitar l'ús de nebulitzacions i substituir-les per inhaladors pressuritzats (de gas) connectats a una càmera espaiadora. O bé, canviar a un dispositiu de pols seca.

Si s'utilitza una CPAP nocturna (tractament en el que es fa servir una màquina que insufla aire a les vies respiratòries per prevenir els episodis de col·lapse d'aquestes vies en l'apnea de la son), el pacient ha de continuar la seva pauta habitual. En el cas de ser diagnosticat de COVID-19, podria suspendre el tractament amb CPAP i cotinuar-lo després, si fos totalment indispensable mantenir-ho. En cas de tornar a utilitzar la màquina de CPAP, s'ha d'avisar l'empresa per fer certes modificacions.

En el cas d'usar ventilació mecànica no invasiva (mascareta amb qual s'administra oxigen) el seu ús ha de continuar en tots els casos. Com en l'anterior ocasió, si el pacient es contagia de COVID-19 s'han de realitzar unes senzilles adaptacions en l'equip de ventilació per evitar la dispersió de partícules respiratòries a l'ambient i evitar el contagi de persones amb les que es conviu.

L'activitat física s'ha de mantenir en la mesura de les possibilitats de el domicili i l'entorn. També, aquelles persones que facin rehabilitació haurien continuar-la, però adaptar-la a les circumstàncies.

Finalment, en totes les guies de les diferents societats científiques es destaca la importància de deixar l'hàbit de fumar, en el cas de fumadors actius. Hi ha estudis que estan analitzant l'impacte del tabac en les persones amb infecció per COVID-19 i s'ha observat que en comparació amb els ex fumadors i persones que mai han fumat, els fumadors actius presenten un major risc de complicacions greus.

Per tots aquests motius, és molt important que els pacients amb una malaltia pulmonar crònica, com la MPOC, adoptin unes mesures més restrictives per evitar el contacte amb casos sospitosos o confirmats i minimitzin, així, qualsevol possible exposició al SARS-CoV-2. Per tant, es recomana mantenir en la mesura del possible el distanciament social, rentar-se les mans amb freqüència i durant al menys 30 segons, així com la resta de les mesures establertes per les autoritats sanitàries. A més, han de mantenir el tractament habitual, fins i tot en cas de contagi, tret que s'indiqui el contrari per part d'un professional sanitari.

Autora: Núria Seijas, infermera i coordinadora assistencial d'Hospitalització a Domicili