Temes de Salut

Monitorització contínua de la glucosa. Hi ha una edat límit?

La millora en el control i el tractament de la diabetis mellitus tipus 1 ha permès una major supervivència dels afectats per aquesta malaltia, és per això pel que cada vegada hi ha més persones d'edat avançada que tenen diabetis tipus 1. Tot i així, el control de la glucosa en aquest grup d'edat està molt menys estudiat ja que, per diferents criteris, solen ser exclosos dels assajos clínics. ¿Com podem saber llavors si els diferents sistemes de control de la glucosa són també efectius en aquesta població cada vegada més nombrosa?

Imatge d'un dispositiu de Monitorització Contínua de la Glucosa (MCG). Font: Freepik