Títol

Esdeveniments vasculars en pacients sotmesos a cirurgia no cardíaca el mateix dia: estudi VALIANCE

Objectiu

Es tracta d'un estudi de cohorts prospectiu i multicèntric l'objectiu principal de les quals és avaluar els resultats postoperatoris 90 dies després de la cirurgia ambulatòria. Esdeveniments cardiovasculars: 1) la incidència d'una combinació de complicacions cardiovasculars majors (objectiu principal); 2) la incidència dels components individuals del compost cardiovascular; 3) realitzar la validació externa del RCRI, DASI score i fragilitat per a la predicció de complicacions cardiovasculars després de cirurgia ambulatòria; 4) desenvolupar una nova puntuació de risc per a predir esdeveniments cardiovasculars importants després d'una cirurgia en el mateix dia; i 5) comparar el rendiment predictiu de la nova puntuació de risc amb la puntuació RCRI en pacients de cirurgia ambulatòria.

Utilització d'atenció mèdica no planificada: 1) la incidència d'ingressos no planificats el dia de la cirurgia, visites a la sala d'emergències i rehospitalització; i 2) desenvolupar una nova puntuació de risc per a la utilització de l'atenció mèdica. Incidència d'esdeveniments infecciosos, hemorràgics, tromboembòlics, esdeveniments renals, dolor crònic postoperatori definit per la puntuació en el Brief Pain Inventory i qualitat de vida: determinar el canvi en la puntuació del qüestionari EQ-5D-5L en 4 perfils de salut.

Criteris d'inclusió: 1) 45-64 anys d'edat amb almenys un risc; 2) sotmetre's a una cirurgia programada no cardíaca el mateix dia; 3) durada prevista > 60 minuts en quiròfan; 4) va proporcionar el seu consentiment informat per escrit.

Criteris d'exclusió: 1) la intervenció no requereix la presència d'un anestesiólogo; 2) la cirurgia és un procediment oftalmològic; 3) pacient considerat poc de confiança o incapaç de realitzar el procediment de l'estudi; o 4) ja inscrit en l'estudi VALIANCE.