Títol

Caracterització de biomarcadors d'envelliment cel·lular en pacients amb VIH i estudis moleculars de proteïnes reguladores del VIH implicades en el procés d'envelliment cel·lular

Objectiu

Malgrat el tractament i la càrrega viral indetectable, les persones infectades pel VIH són més vulnerables a les malalties relacionades amb l'edat, ja que mostren signes d'envelliment accelerat. La investigació sobre l'envelliment cel·lular ha identificat biomarcadors clau que defineixen la senescència cel·lular.

El paper patogènic del VIH-1 no s'entén completament i podria ser clau en la senescència associada al VIH. Hipòtesi: la infecció pel VIH promou l'envelliment cel·lular en poblacions immunes d'individus infectats pel VIH i aquest efecte pot no ser totalment revertit amb el tractament antiretroviral. Objectius: 1) Aquest estudi té com a objectiu investigar la senescència cel·lular i els biomarcadors d'inflamació crònica en pacients infectats pel VIH. Abordarem si un any de tractament contra el VIH pot revertir qualsevol canvi en els marcadors esmentats anteriorment. 2) Abordar l'impacte de les proteïnes del VIH en l'expressió de biomarcadors de senescència rellevants.