Docència i formació continuada - Servei de Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili

L’equip d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic de Barcelona ofereix un Pla d’acollida: acompanya i orienta els nous professionals que s’incorporen a l’HDOM, mitjançant un programa específic, organitzant sessions de formació teòrica i pràctica a l’Hospital i al domicili. L’equip que forma part de l’acollida és personal mèdic i d’infermeria assistencials, personal administratiu, equip de coordinació d’infermeria i responsables del dispositiu.

La Formació continuada es vehicula sobretot a través de sessions clíniques i fomentant la capacitació en diferents àmbits assistencials aplicables al domicili.

El Dispositiu també participa en els programes de docència MIR de diferents especialitats i en la docència EIR.

Cal destacar també la organització del 1er Màster propi d’Hospitalització a Domicili 2022-24, que s’ha d’iniciar el setembre de 2022 dins el programa de Màsters de la Universitat de Barcelona.

Notícies relacionades amb el Servei