Recerca

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic de Barcelona treballa per assolir l’excel·lència i lideratge pel que fa a la pràctica clínica.

La recerca al dispositiu d’Hospitalització a Domicili es vehicula mitjançant l’Àrea de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). L’activitat de recerca es desenvolupa al grup de

La recerca de l’HDOM de l’Hospital Clínic de Barcelona també es duu a terme mitjançant el Centro de Investigación Biomédica en Red. Enfermedades Respiratorias (CIBERES). És un treball de recerca enfocat a explorar noves eines d’avaluació del servei que permetin una millora dels processos assistencials.