Recerca - Servei de Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic de Barcelona treballa per assolir l’excel·lència i lideratge pel que fa a la pràctica clínica.

Les principals línies de recerca, en col·laboració amb altres equips, són:

- Aplicacions de la Tele-monitorització i de la Intel·ligència Artificial en el camp de la Hospitalització Domiciliària

- La Hospitalització Domiciliària en el camp de les malalties infeccioses.

- La Hospitalització Domiciliària en el pacient amb patologia quirúrgica.

- La Hospitalització Domiciliària en Salut Mental.

- L’experiència del pacient en procés de la Hospitalització a domicili.

- Estàndards de qualitat i seguretat en la Hospitalització a Domicili

La recerca de l’HDOM de l’Hospital Clínic de Barcelona també es duu a terme mitjançant el Centro de Investigación Biomédica en Red. Enfermedades Respiratorias (CIBERES). És un treball de recerca enfocat a explorar noves eines d’avaluació del servei que permetin una millora dels processos assistencials.