Recerca - Servei de Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic de Barcelona treballa per assolir l’excel·lència i lideratge pel que fa a la pràctica clínica.

Les principals línies de recerca, en col·laboració amb altres equips, són:

  • Aplicacions de la Tele-monitorització i de la Intel·ligència Artificial en el camp de la Hospitalització Domiciliària.
  • Paper de la Hospitalització Domiciliària en el camp de les malalties infeccioses.
  • La Hospitalització Domiciliària en el pacient amb patologia quirúrgica.
  • La Hospitalització Domiciliària en Salut Mental.
  • L’experiència del pacient en procés de la Hospitalització a domicili.
  • Prevenció de reingressos hospitalaris a pacients amb malalties cròniques, en coordinació amb l’Atenció primària
  • Estàndards de qualitat i seguretat en la Hospitalització a Domicili

Notícies relacionades amb el Servei