La hospitalització a domicili (HDOM) és un recurs hospitalari que ofereix al pacient la possibilitat de rebre el tractament i les cures al seu domicili, en unes condicions equiparables a les que dispensa la hospitalització convencional.  Ha demostrat ser una alternativa real a la hospitalització convencional, essent molt satisfactòria tant per al pacient com per al seu entorn, sempre que compleixi amb uns estàndards de qualitat que han estat recentment revisats i definits pel CatSalut (1).  Cal que l’HDOM no es confongui amb altres serveis d’atenció sanitària domiciliària, per la qual cosa sempre ha de complir el criteri de necessitat d’ingrés o de tractament hospitalari per a una condició que, d'altra manera, requeriria l’internament en un centre hospitalari.

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili (HDOM) depèn de les Direccions Mèdica i d'Infermeria de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’HDOM aspira, mitjançant la implicació, la iniciativa i l'esforç dels professionals implicats, a reforçar la condició d'Hospitalització a Domicili de referència i a establir àrees d'excel·lència als àmbits assistencial, docent i investigador. Ofereix atenció segura i d’alta qualitat a pacients adults al seu domicili, tant de l’Hospital Clínic de Barcelona com de l’Hospital Plató i l'Hospital Sagrat Cor (Barcelona Esquerra).

L’HDOM treballa per a l’atenció integral al pacient, per ajudar que es recuperi el millor possible amb la prestació de serveis mèdics i infermers hospitalaris al propi domicili del pacient. La seva activitat ha anat creixent els darrers anys, essent especialment rellevant durant la pandèmia de la COVID-19. Durant el 2020 el dispositiu HDOM de l’Hospital Clínic va atendre més de 2.000 pacients, amb un alt grau de satisfacció per part dels usuaris i dels professionals.  

Amb la integració de Plató, el gener passat, com una nova seu de l’Hospital Clínic, s’ha ampliat encara més la oferta assistencial de l’HDOM. D’altra banda, s’ha ampliat el dispositiu d’Hospitalització a Domicili en Salut Mental, iniciant-se el passat mes de juny l’atenció a pacients adolescents (HDOM de Salut Mental infanto-juvenil) que depèn del Servei de Psiquiatria, amb la possibilitat d’atendre fins a 11 pacients entre adults i adolescents.  

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili està format per un equip multidisciplinari amb personal mèdic, d’infermeria i d’administració. Ofereix servei els 365 dies de l’any i disposa d’un servei de control de trucades perquè els pacients puguin contactar amb l’HDOM de manera fàcil i eficient. La continuïtat en l’assistència és una part imprescindible de tot l’equip, que treballa de forma coordinada amb diferents Instituts i Serveis de l’Hospital Clínic de Barcelona.

L’HDOM treballa en tres eixos fonamentals: l’assistència, la docència i la recerca i innovació per garantir l’atenció òptima al pacient i al seu entorn.

Carme Hernandez Cap de Servei