El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili (HDOM) depèn de la Direcció mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’HDOM aspira, mitjançant la implicació, la iniciativa i l'esforç dels professionals implicats, a reforçar la condició d'Hospitalització a Domicili de referència i a establir àrees d'excel·lència als àmbits assistencial, docent i investigador. Ofereix atenció segura i d’alta qualitat a pacients adults al seu domicili, tant de l’Hospital Clínic de Barcelona com de l’Hospital Plató i l'Hospital Sagrat Cor (Barcelona Esquerra).

L’HDOM treballa per a l’atenció integral al pacient, per ajudar que es recuperi el millor possible amb la prestació de serveis mèdics i infermers hospitalaris al domicili i per donar-se a conèixer mitjançant el treball conjunt i transversal de l’equip de professionals que formen aquest dispositiu. 

Els valors que es defensen i promouen des del Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili són la humanitat, el respecte, la honradesa, la prudència, la professionalitat, la col·laboració i el treball en equip, la confiança, la integritat, la qualitat, el desig permanent de superació i la passió per la feina ben feta.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili està format per un equip multidisciplinari amb personal mèdic, d’infermeria i d’administració. Ofereix servei els 365 dies de l’any i disposa d’un servei de control de trucades perquè els pacients puguin contactar amb l’HDOM de manera fàcil i eficient. La continuïtat en l’assistència és una part imprescindible de tot l’equip, que treballa de forma coordinada amb diferents Instituts i Serveis de l’Hospital Clínic de Barcelona.

L’HDOM treballa en tres eixos fonamentals: l’assistència, la docència i la recerca i innovació per garantir l’atenció òptima al pacient i al seu entorn.

Carme Hernandez Cap de Servei