Recerca

La recerca del Servei d’Endocrinologia i Nutrició se centra a generar el coneixement preclínic i clínic suficients per millorar el tractament, el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients amb malalties endocrinològiques.

L’activitat investigadora clínica i bàsica del Servei d’Endocrinologia i Nutrició es duu a terme en diverses institucions:

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). La recerca es vehicula a l’àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme i concretament als grups de

CIBER. L’activitat investigadora en el marc del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER) es distribueix entre el CIBERdem (Diabetis i Malalties Metabòliques Associades), el CIBERobn (Obesitat i Nutrició) i CIBERer (Malalties Rares).