Organització

El Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa de forma coordinada amb la següent Unitat:

I participa als àmbits assistencials de:

 • Càncer Hereditari
 • Malalties Rares
 • Hipertensió Pulmonar

Paral·lelament, participa als grups de treball següents:

 • Funcional d'Obesitat (HCB)
 • Preservació de la Fertilitat (HCB)
 • Cirurgia carcinomatosi - HIPEC
 • Prehabilitación trimodal
 • Medicina Preventiva - Vacunologia

El Servei té tres àrees funcionals ben diferenciades i quatre àrees físiques en què desenvolupa l'activitat mèdica de les àrees funcionals. Les àrees físiques són les següents:

 • Bloc de consultes externes
 • Sala d'hospitalització
 • Laboratori de Reproducció Assistida i Andrologia
 • Sala de diagnòstic i tractament ginecològic

Les àrees funcionals agrupen els següents processos assistencials:

 • Ginecologia general i sòl pelvià
 • Patologia ginecològica benigna general
 • Endocrinologia i reproducció
 • Ginecologia oncològica i patologia mamària

Dins les diferents àrees funcionals hi ha equips especialitzats que s'ocupen de grups de malalties concretes que tenen un gran pes per a l'especialitat, ja sigui pel volum de pacients o per la complexitat de la malaltia.

Pel seu volum i rellevància, l'atenció d'algun d'aquests processos està agrupada sota la direcció i coordinació de:

 • Oncologia Ginecològica

  La Unitat també s'encarrega del diagnòstic i tractament de la patologia mamària. Ofereix una atenció sanitària del més alt nivell i eficiència i inclou la majoria dels procediments diagnòstics i terapèutics actualment disponibles, adreçats a cobrir les necessitats de les dones amb neoplàsies ginecològiques. L'estructura funcional de la Unitat se centra en la pacient, de manera que integra professionals de diferents especialitats amb l'objectiu d'oferir la millor assistència. Al seu torn, l'objectiu de la Unitat és ser un referent en docència i investigació.

Secció de Reproducció Assistida

Inclou el control i tractament dels processos d'Endocrinologia ginecològica. L'activitat de la Secció de Reproducció Assistida la realitza un equip de professionals amb més de 25 anys d'experiència que disposa d'instal·lacions i equipaments d'alta tecnologia englobats dins d'un estricte control de qualitat. El 2011 la Secció va obtenir el reconeixement de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) per la qualitat dels seus serveis (processos assistencials i de laboratori) i va rebre, per part d'aquesta entitat, la primera certificació del sistema de Gestió de la qualitat d'acord amb la norma ISO 9001. Des de llavors, cada any, AENOR audita el sistema de la Unitat per avaluar la millora contínua en l'assistència dels pacients.

En un inici, l'Hospital va obtenir l'autorització sanitària administrativa en 1989 per realitzar tècniques de reproducció humana assistida en els àmbits de banc de semen, capacitació espermàtica, recuperació d'ovòcits, inseminació artificial, fecundació in vitro amb transferència embrionària. L'any 2007 va obtenir l'ampliació de la cartera de serveis per a la crioconservació d'ovòcits i teixit ovàric amb finalitat reproductiva. El Clínic és un dels pocs hospitals públics amb aquesta tècnica experimental autoritzada.

L'activitat es desenvolupa sobre dos eixos: l'atenció mèdica i el treball tècnic al laboratori. L'activitat assistencial mèdica es desenvolupa principalment en dos espais: l'atenció a la pacient en consultes externes i la realització dels procediments clínics a l'Àrea del Laboratori. La Secció té tres àrees físiques:

 • Laboratori de Reproducció Assistida
 • Consultes Externes HCB
 • Consultes externes FIVClínic

D'altra banda, l'activitat relacionada amb la Ginecologia general i sòl Pèlvic, així com les activitats transversals de diagnòstic ginecològic, estan dirigides o coordinades de forma directa pel Cap de Servei.