Organització - Servei de Ginecologia

El Servei té tres àrees funcionals ben diferenciades i quatre àrees físiques en què desenvolupa l'activitat mèdica de les àrees funcionals. Les àrees físiques són les següents:

 • Bloc de consultes externes

 • Sala d'hospitalització

 • Laboratori de Reproducció Assistida i Andrologia

 • Sala de diagnòstic i tractament ginecològic

Les àrees funcionals agrupen els següents processos assistencials:

 • Ginecologia general i sòl pelvià

 • Patologia ginecològica benigna general

 • Endocrinologia i reproducció

 • Ginecologia oncològica i patologia mamària

Dins les diferents àrees funcionals hi ha equips especialitzats que s'ocupen de grups de malalties concretes que tenen un gran pes per a l'especialitat, ja sigui pel volum de pacients o per la complexitat de la malaltia.

El Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa de forma coordinada amb:

 • Oncologia Ginecològica

  La Unitat també s'encarrega del diagnòstic i tractament de la patologia mamària. Ofereix una atenció sanitària del més alt nivell i eficiència i inclou la majoria dels procediments diagnòstics i terapèutics actualment disponibles, adreçats a cobrir les necessitats de les dones amb neoplàsies ginecològiques. L'estructura funcional de la Unitat se centra en la pacient, de manera que integra professionals de diferents especialitats amb l'objectiu d'oferir la millor assistència. Al seu torn, l'objectiu de la Unitat és ser un referent en docència i investigació.

Secció de Reproducció Assistida

Es realitza l’estudi i tractament dels problemes d’esterilitat o bé d’avortaments de repetició.així com també disposem d´un programa pels pacients que necessiten preservar la fertilitat davant tractaments gonadotòxics (quimio o radioterapia, cirurgia…). L´objectiu del´activitat és donar una atenció multidisciplinar als nostres pacients per assolir una gestació. L´equip està format per ginecòlegs, andròleg i biòlegs, amb el suport d´una psicóloga i una genetista. 

La Secció de Reproducció Assistida disposa  d’un equip de professionals i d’equipaments d'alta tecnologia englobats dins d'un estricte control de qualitat. El 2011  es va obtenir el reconeixement de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) per la qualitat dels seus serveis (processos assistencials i de laboratori) es de llavors,   anualment s’audita per avaluar la millora contínua en l'assistència dels pacients.

L'Hospital Clínic va obtenir l'autorització sanitària administrativa per realitzar tècniques de reproducció humana assistida en l’any 1989. Té més de 30 anys d’experiència, al llarg dels quals l’activitat s’ha anat incrementant i sobretot evolucionant, tant pel que fa a tractaments, cada vegada més personalitzats a nivell de fecundació in vitro i d’inseminació artificial, com a nivell tècnic.  S´han optimitzat  les tècniques de microinjecció espermática, cultiu embrionari en sistemes time-lapse, vitrificació d´oòcits i embrions. Disposa de consulta per preservació de la fertilitat, un programa urgent davant del risc de pèrdua de la fertilitat per tractaments de quimio o radioterapia entre altres causes.

L'enfoc multidisciplinar davant d'un problema de fertilitat farà possible tractar problemas reproductius específics com els avortaments de repetició o les fallidles d´implantació, així com a assolir una gestació en pacients complexes o amb patología de base.

L'activitat es desenvolupa sobre dos eixos: l'atenció mèdica i el treball tècnic al laboratori. L'activitat assistencial mèdica es desenvolupa principalment en dos espais: l'atenció a la pacient en consultes externes i la realització dels procediments clínics a l'Àrea del Laboratori. 

Ginecologia general i sòl Pelvià

D'altra banda, l'activitat relacionada amb la Ginecologia general i sòl pèlvic, així com les activitats transversals de diagnòstic ginecològic, estan dirigides o coordinades de forma directa pel Cap de Servei.

El Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa de forma coordinada participant als àmbits assistencials de:

 • Càncer Hereditari

 • Malalties Rares

 • Hipertensió Pulmonar

Paral·lelament, participa als grups de treball següents:

 • Funcional d'Obesitat (HCB)

 • Preservació de la Fertilitat (HCB)

 • Cirurgia carcinomatosi - HIPEC

 • Prehabilitación multimodal

 • Medicina Preventiva - Vacunologia

Notícies relacionades amb el Servei