Recerca - Servei de Ginecologia

La recerca que es lidera des del Servei de Ginecologia es vehicula de forma majoritària a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a l'Àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme al grup de:

 La recerca també es desenvolupa al grup reconegut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Les principals línies generals de recerca del Servei de Ginecologia són les següents:

 • Càncer de coll d'úter i lesions premalignes
 • Vacunes (profilàctiques i terapèutiques) per al càncer de coll d'úter i lesions premalignes
 • Determinació del VPH i biomarcadors en el diagnòstic, pronòstic i seguiment del càncer de coll d'úter i lesions premalignes
 • Gangli sentinella per al càncer de coll d'úter i lesions premalignes
 • PET/TAC i gammacàmera portàtil en l'estadificació del càncer de coll d'úter i lesions premalignes
 • Gangli sentinella en el Càncer d'endometri
 • PET/TAC i gammacàmera portàtil en l'estadificació del càncer d'endometri

Càncer d'ovari

 • Cèl·lules mare en el càncer epitelial d'ovari
 • Quimioteràpia intraperitoneal en el càncer d'ovari
 • Cirurgia de citoreducció a les recidives sensibles al platí en el càncer d'ovari

Endocrinologia i reproducció

 • Preservació de la Fertilitat

 • Estils de vida i factors ambientals i fertilitat

 • Obesitat i Cirurgia Bariàtrica

 • Endometriosi i Reproducció

 • Programació fetal post-tècniques de reproducció assistida

 • Baixa reserva ovàrica i activació fol·licular en fallada ovàrica prematura

 • Estudi oxidatiu en funcionalitat espermàtica

 • Fallada ovàrica prematura d’origen genètic

 • Disgenesia gonadal i anomalies del desenvolupament sexual

 • Trastorns endocrinològics (síndrome d’ovari poliquístic, hiperprolactinèmia, entre d’altres)

Prolapse pèlvic i incontinència d'orina

 • Cost-efectivitat del tractament conservador de la incontinència d'orina
 • Efectivitat i eficiència del tractament quirúrgic del prolapse uterí
 • Activitat i funció sexual de les dones amb prolapse d'òrgans pèlvics
 • Avaluació clínica, anatòmica i funcional de dones amb lesions obstètriques d'esfínter anal

Ginecologia general i endometriosi

 • Diagnòstic ecogràfic de l'endometriosi
 • Etiopatogènia de l'endometriosi
 • Tractament de l'endometriosi

Patologia mamària

 • Carcinoma in situ de mama: estudi del microambient tumoral en l'estroma del CDIS
 • Càncer de mama:
 • Cirurgia ecoguiada
 • Gangli sentinella
 • Omissió de la mastectomia total en gangli sentinella positiu
 • Cirurgia Oncoplàstica
 • Cirurgia conservadora en tumors multifocals-multicèntrics
 • Mastectomia preservadora de pell i complex arèola-mugró
 • Cirurgia guiada mitjançant llavors radioactives
 • Validació de la biòpsia de gangli sentinella en càncer de mama amb metàstasi ganglionar en el diagnòstic i tractat amb neoadjuvància

El Servei col·labora activament, de forma puntual o estable, amb altres grups i institucions en l'àmbit de la recerca com són:

 • Grupo de Interés de Preservación de la Fertilidad de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)

 • Grupo de Interés de Centros Públicos de la SEF

 • Grupo de Trabajo de Donación de Gametos y Embriones de la SEF

 • Comitè Clínic de Reproducció del CatSalut

 • Consell genètic de Cáncer Hereditari HCB

 • Unitat Cáncer de mama HCB

 •  Grup de recerca de la Unitat de Cáncer de Mama HCB

 • Premature Ovarian Failure de la International Menopause Society

 • GEICO (Grup Espanyol d'Investigació en Càncer d'ovari)

 • GCIG (Gynecologic Oncology Intergroup), organització internacional coordinadora d'assaigs clínics multinacionals en Ginecologia Oncològica

 • AGO (Arbeitsgemeinschaft Gynackologisehe Onkologie - Associació de Ginecologia Oncològica)

  • M.D. Anderson Cancer Center (Houston, Texas)

 • Netherlands Cancer Institut-Anton van Leeuwenhoek Hospital, Àmsterdam (col·laboració en el desenvolupament de tècniques de Medicina Nuclear)

 • Division of Cancer Epidemiology, and Genetics National Cancer Institute, NIH, DHHS

 • DDL Diagnostic Laboratory (Voorburg, Països Baixos)

 • National Cancer Institute (USA)

 • Vrij Universiteit Medisch Centrum (VUmc, Països Baixos)

 • Université Paris Descartes

 • Universitat de Florència

 • Universitat de Sao Paulo

Com a resultat d'aquesta activitat investigadora el Servei publica una mitjana d'entre 15 i 20 articles cada l'any en revistes indexades amb factor d'impacte. També es llegeixen entre una i dues tesis doctorals a l'any.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei