Recerca - Servei de Neurocirurgia

La investigació clínica és un del eixos destacats del Servei de Neurocirurgia. La col·laboració amb altres grups d’investigació és clau per assolir l’èxit en els projectes que es desenvolupen. S’ha de ressaltar l’estreta relació amb el departament d’Anatomia de la Universitat de Barcelona, clau en la definició de noves vies per a l’abordatge quirúrgic.

La recerca es vehicula, principalment, a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Concretament a través dels grups:

Les principals línies de recerca del Servei de Neurocirurgia són:

  • Cirurgia Endoscòpica, base de crani i nous abordatges quirúrgics. Els abordatges mínimament invasius i endoscòpics transnasals han revolucionat l’accés quirúrgic a la base del crani. El Servei ha estat pioner en establir les limitacions i indicacions d’aquests nous procediments. Amb la col.laboració del Servei d’Otorinolaringologia s’han dut a terme treballs de rellevància en aquests nous abordatges terapèutics. A dia d’avui, les publicacions en cirurgia endoscòpica transnasal per abordatges a la base del crani són constants i reconeguts a nivell internacional. El resultats del grup d’investigació en neuroanatomia quirúrgica han estat reconeguts amb beques de rellevància com les ajudes de  La Marató de TV3. El grup d’investigació manté una aliança amb centres de prestigi internacional com la Universitat de Nàpols i la Mayfield Clinic (Cincinnati, EUA). Aquesta relació permet un intercanvi constant de coneixements que s’ha materialitzat amb la publicació de treballs científics de gran qualitat. El Servei de Neurocirurgia disposa també d'un laboratori d'Anatomia (Laboratory of Surgical Neuroanatomy, LSNA) que permet desenvolupar projectes anatomics dedicats

  • Cirurgia Funcional i Epilèpsia. La recerca en aquest camp és una de les més característiques y productives del Servei. Amb més de 20 anys de tradició, la col·laboració amb Neurologia i Neuroradiología ha facilitat una producció científica constant i d’alt impacte en aquestes malalties. No només destaca en l’estudi clínic dels pacients intervinguts quirúrgicament, sinó també en l’estudi translacional de marcadors d’estrès oxidatiu en relació amb l’Epilèpsia. L'aposta en la recerca tecnològica ha esdevingut una de les marques d’identitat en aquest grup d’investigació, que ha estat pioner en l’estudi d’imatge avançada intraoperatòria.  

  • Neurocirurgia Vascular. Aquest ha estat un camp en constant evolució en els últims anys. Una de les principals línies d’investigació és l’estudi de marcadors clínics i d’imatge en malaltia vascular quirúrgica (MAVs i aneurismes). S’ha de destacar la recerca translacional en aquest grup. L’estudi del dany precoç en l’hemorràgia secundària a la ruptura aneurismàtica és l’objectiu d’una beca de La Marató de TV3 obtinguda l’any 2017. Cal destacar l’aposta per la recerca i la innovació tecnològica mitjançant fluoroscòpia rotacional 3D intraoperatoria i l’utilització de nous abordatges quirúrgics en el clipatje aneurismàtic. El grup va ser dels primers en publicar el clipatje d’un aneurisma mitjançant un abordatge endoscòpic transnasal.

  • Cirurgia Oncològica, raquídia i innovació tecnològica intraoperatòria. El Servei desenvolupa investigació translacional com una eina bàsica en la comprensió dels Tumors Cerebrals. El grup d’investigació participa en un estudi multicèntric en la detecció de mostres d’ADN tumoral mitjançant la biòpsia líquida. També estudia nous avenços tecnològics intraoperatoris per obtenir resultats quirúrgics excel·lents en Cirurgia Oncològica y Raquídia. La dotació del quiròfan “intel·ligent” ha permès la publicació de diversos treballs relacionats amb aquesta nova tecnologia. La utilització de la ressonància magnètica intraoperatòria ha sigut clau en l’estudi de la resecció tumoral en els Gliomes Cerebrals.

Diversos investigadors del Servei participen en projectes amb financiació pública.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei