Organització - Servei de Neurocirurgia

El Servei de Neurocirurgia és un servei quirúrgic altament especialitzat en malaltia complexa on cada profesional es focalitza en un tipus de cirurgia per tal de millorar els resultats en el tractament. El Servei treballa de manera coordinada amb les Unitats i àmbits assistencials següents:

Un dels seus àmbits assistencials principals és la Cirurgia de Base de Crani.

El Servei desenvolupa la seva activitat en dos quiròfans altament especialitzats. Un d’ells és dels més moderns a nivell internacional. Presenta diversos dispositius d’alta complexitat tecnològica.

 • La Ressonància Magnètica (RM) intraoperatòria. Permet millorar la resecció de Tumors Cerebrals, Tumors de la Hipòfisis i Cavernomes durant la cirurgia. Gràcies a aquesta tecnologia, el cirurgià pot saber si el procediment ha estat efectiu i en quin grau i estalviar així futures operacions al pacient.

 • O-arm. És un TAC intraoperatori que proporciona imatges intraoperatòries en temps real de l’anatomia del pacient, tant en dues com en tres dimensions. Permet guiar a l’hora de col·locar els electrodes profunds en la Cirurgia de l’Epilèpsia i del Parkinson i també s’utilitza en Cirurgia de Columna per a la col·locació d’instrumentació i CIrurgia Vascular.

 • Neuronavegadors. Permeten planificar amb antelació la cirurgia i traslladar aquesta planificació al quiròfan. També permet crear imatges tridimensionals del cervell mentre s’està operant i tenir localitzada la lesió o la zona que s’intervé en tot moment.

 • Plataforma robòtica de visualització (Kinevo). Mitjançant els moviments robòtics, millora la qualitat d’imatge i de precisió en la cirurgia microscòpica. També disposa d’un Exoscopi integrat (Kivo) en el mateix dispositiu.

 • Ultrasonografia Intraoperatòria (iUS): Permet millorar la resecció de Tumors Cerebrals durant la cirurgia. Es una tecnica "real-time" que permet saber en temps real el grau de resseccion tumoral.

Aquesta tecnologia permet realitzar cirurgia tecnificada dins del concepte de la cirurgia mínimament invasiva (abordatge al cervell mitjançant incisions mínimes o per orificis naturals). Aquest tipus de cirurgia fa que el postoperatori sigui més confortable i amb menys complicacions. Exemples d’aquest nou concepte quirúrgic són  la cirurgia endoscòpica a través del nas per a tumors de base del crani i d'hipòfisi o la cirurgia d’instrumentació percutània en malaltia raquídia.

El Servei centra la seva activitat en:

 • Cirurgia de Tumors Cerebrals
 • Tumors de la Hipòfisis
 • Cirurgia de Columna
 • Hidrocefàlia
 • Cirurgia de Parkinson i Epilèpsia
 • Cirurgia d’Aneurismes i  Malformacions Vasculars Cerebrals

El Servei de Neurocirurgia és centre de referència nacional en cirurgia de Parkinson i epilèpsia i forma part dels hospitals referents en malaltia neurovascular que participen en la Guardia de cap de setmana d’Hemorràgia subaracnoïdal a Catalunya.

El Servei disposa de dos quiròfans amb tecnologia puntera: un dels quiròfans té disponibilitat de RM intraoperatoria y Fluoroscopia amb reconstrucció 3D (O-Arm) i l’altre quiròfan, és el quiròfan Optimus; una de les sales quirúrgiques mes avançades del mon equipada amb tecnologia 5G.

Notícies relacionades amb el Servei