La Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment (UPTM) està liderada per l’Institut Clínic de Neurociències (ICN). La Unitat compleix els estàndards de qualitat exigits per ser unitat de referència tant a nivell estatal (acreditació de tres CSURs (Centres, Serveis o Unitats de Referència) com de la Comissió Europea (Healthcare provider ERN-RND), i ofereix una atenció integral i coordinada.

La Unitat és pionera en l’aplicació de teràpies d’alta complexitat, com l’estimulació cerebral profunda, activitat clau en el pla estratègic del Servei de Neurologia i de l’ICN per als pròxims anys. Això farà que el Clínic sigui un dels centres on s'hi concentri la cirurgia funcional dels Trastorns del Moviment d’acord amb el Pla de reordenació dels Serveis d’Alta Especialització del Departament de Salut.

La Unitat centra l'activitat assistencial en l’atenció als pacients afectats per la malaltia de Parkinson i altres Trastorns del Moviment, alguns d’ells en l’àmbit de les malalties minoritàries i que requereixen d’un coneixement especialitzat. Aquesta atenció es duu a terme amb un abordatge integral, multi i interdisciplinari i amb criteris de transversalitat.

La Unitat està dissenyada, pel que fa al funcionament i l'estructura, per garantir l'accessibilitat del pacient a una assistència mèdica de qualitat.

Desenvolupa l'activitat en diverses àrees clíniques:

  • Malaltia de Parkinson i altres Parkinsonismes Neurodegeneratius

  • Malaltia de Huntington

  • Distonia

  • Atàxies i paraparèsies espàstiques hereditàries (Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut)

  • Altres Trastorns del Moviment: Tremolor, Tics, Mioclònies

  • Malalties minoritàries que cursen amb trastorns del moviment  (Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut i de la Xarxa  Europea de Referència per malalties rares ERN-NRD)

També ofereix la possibilitat d'administrar tractaments altament especialitzats per a diversos trastorns del moviment:

  • Tractament quirúrgic (estimulació cerebral profunda; Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut)

  • Infusió de fàrmacs (levodopa intestinal, apomorfina subcutània)

  • Tractament amb Toxina Botulínica, mitjançant guia electromiogràfica i ecogràfica

A la Unitat cada any s’hi avaluen uns 500 pacients nous, es realitzen unes 3.000 visites successives i més de 1.000 sessions de tractament amb toxina botulínica. Per dur a terme la seva tasca, la Unitat compta amb diversos dispositius assistencials com Consultes Externes, Hospital de Dia i llits d’ Unitat d'Estada Curta, i disposa d'una línia directa de contacte telefònic amb una infermera especialitzada per atendre consultes i resoldre els problemes clínics que s'hi presentin.

Equip de la Unitat

La Unitat està formada per neuròlegs, biòlegs, membres d’altres especialitats mèdiques i infermeria de pràctica avançada, i té com a finalitat desenvolupar una activitat col·laborativa dins d’un marc multidisciplinari.

Francesc Valldeoriola Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat