Recerca

La recerca que es lidera des de la Unitat té com a objectiu prioritari aprofundir en el coneixement de la causa de les Malalties Neurodegeneratives amb Trastorns del Moviment, en desenvolupar-ne mecanismes per al diagnòstic precoç i en la recerca de les teràpies més eficaces.

L’activitat en recerca de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment es vehicula, principalment, a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de Neurociències clíniques i experimentals. I en concret al següent grup:

Les activitats de recerca de la Unitat també es desenvolupen mitjançant:

  • Grup de Recerca de la Generalitat (SGR)

  • Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de Salud Carlos III (CIBERNED)

La Unitat de Parkinson disposa d’un Laboratori de Neurologia Experimental adscrit a l'IDIBAPS. El grup centra la recerca en aprofundir en la clínica, el desenvolupament d’assajos clínics amb teràpies experimentals, estudis de neuroimatge, genètics, genòmics i de biomarcadors de la malaltia de Parkinson i altres Trastorns del Moviment, com els Parkinsonismes atípics, la Corea o la Distonia. A més, investiga la fase pre simptomàtica de la malaltia de Parkinson en persones en risc de tenir-la, quan els símptomes motors encara no s’han manifestat i quan hi ha possibilitats terapèutiques neuroprotectores.