Docència i formació - Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment

La Unitat de Parkinson i de Trastorns del Moviment lidera diverses accions de docència per oferir una formació en profunditat de la malaltia de Parkinson i dels Trastorns del Moviment, on s'hi fomenta i potencia l'excel·lència en la docència de Pregrau, Postgrau i formació especialitzada.  

Grau

Formació de l’assignatura de Neurologia de 4t curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Postgrau

  • Màster de Competències Mèdiques Avançades: Especialitat Malaltia de Parkinson i altres trastorns del Moviment de la Universitat de Barcelona

  • Màster de Neurociències: assignatura malaltia de Parkinson

Especialitat de Neurologia:

  • Formació de MIRs de Neurologia

  • Estades formatives en Trastorns del Moviment per a neuròlegs d’altres centres nacionals i internacionals

Formació continuada

Cada mes s’organitzen dues sessions en què professionals de Neurologia de la Unitat, altres professionals del 'ICN i per convidats externs imparteixen una sessió monogràfica de Trastorns del Moviment.

Els darrers anys s’ha col·laborat en el programa docent de la International Movement Disorders Society, organitzant diversos cursos internacionals, i s’imparteix en una periodicitat bianual un curs de formació teoricopràctic de Malaltia de Parkinson (PD-Clínic) a nivell estatal i un altre d’estimulació cerebral profunda en els Trastorns del Moviment (Deep brain stimulation for Parkinson disease and Movement Disorders) semestral a nivell internacional.

Els darrers anys s’han dirigit tres tesis doctorals (2013, 2014 i 2015); sis treballs de final de màster (2015-2018) i tres treballs de final de Grau de Medicina (2015-2018).

En relació al Programa de Formació per a pacients i famílies, la Unitat participa de forma regular en jornades i conferències organitzades per associacions de pacients, com l'Associació Catalana per al Parkinson (ACAP) o l’Associació Catalana de la Malaltia de Huntington (ACMAH), i celebra una jornada anual (des de 2014) a l’hospital per als pacients, familiars i cuidadors sota el patrocini de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

Notícies relacionades amb la Unitat