Organització - Servei d'Otorrinolaringologia

L'objectiu del Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona és proporcionar als pacients amb malalties de l'orella, el nas, la faringe i la laringe una atenció mèdica eficient i de qualitat, basada en la investigació i l'evidència científica disponible.

El Servei atén pacients amb malaltia otorrinolaringològica de l'Àrea Integral de Salut de la Barcelona Esquerra (AISBE) i és Servei de referència per a patologia d'alta complexitat de l'Àrea de Salut C-17 i d'altres centres de Catalunya.

El Servei participa a l'activitat de la Unitat de:

El Servei també realitza la seva activitat en els àmbits del trastorn del son i en el tractament d'algunes al·lèrgies.

Al Servei d'Otorrinolaringologia es realitzen al voltant de 20.000 visites cada any i tot tipus d'exploracions complementàries pròpies de l'especialitat. El Servei disposa de 16 llits d'hospitalització i realitza més de 1.000 intervencions majors anuals.

Notícies relacionades amb el Servei