Recerca - Servei d'Otorrinolaringologia

La recerca del Servei d'Otorrinolaringologia es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a les àrees de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal, Oncologia i hematologia i d'Agressió biològica i mecanismes de resposta.

Investigació translacional


Els membres del Servei fan recerca bàsica translacional, amb especial èmfasi en la rinologia, la malaltia inflamatòria de la via aèria superior i en l'oncologia de cap i coll.

El grup de IDIBAPS on es realitza la investigació traslacional és el següent:

Investigació clínica


El Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona és capdavanter en recerca a nivell nacional i internacional. Les principals línies d'investigació se centren en:

 • Desenvolupament de la cirurgia endoscòpica d'oïda
 • Desenvolupament de noves tècniques de reconstrucció nasosinusal i base de crani anterior
 • Avaluació funcional dels trastorns de la veu i deglució
 • Resultats de les tècniques de feminització vocal
 • Diagnòstic precoç del càncer de laringe
 • Avaluació oncològica i funcional de pacients amb tumors de cap i coll
 • Desenvolupament de la cirurgia reconstructiva en càncer de cap i coll
 • Resultats de la cirurgies en l'apnea del son
 • Videosomnoscopia del son i la seva utilitat clínica

El Servei també participa en les xarxes de recerca següents :

 • CIBERES, a l'àrea de les apnees obstructives del son
 • CIBERDEM, a l'àrea de diabetis i malalties associades
 • AGAUR (HEAD NECK CLINIC), grup de recerca emergent en oncologia de cap i coll
 • IISPV, recerca en malalties d'Otorinolaringologia

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei