Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

El tractament dels aneurismes d'aorta, independentment de la seva localització, es basa, d'una banda, en la modificació de l'estil de vida i la correcció dels factors de risc i, de l'altra, en l'avaluació de la possibilitat de complicacions associades a l' aneurisma. En aquest cas, pot ser necessària una intervenció quirúrgica preventiva si el risc inherent supera l'aportat per la intervenció.

Si la intervenció està indicada, el tractament concret s'individualitza (cirurgia convencional o oberta versus cirurgia endovascular) en funció de la localització de l'aneurisma, l'anatomia particular i les diferents característiques de cada pacient. De vegades, es poden combinar intervencions obertes i endovasculars per corregir defectes més extensos.

Poma amb un "tic"

Estil de vida saludable. Tot i que el canvi d'estil de vida no disminueix la mida d'una aorta ja dilatada, és important mantenir una vida saludable i controlar els factors de risc cardiovascular, de manera que s'hauria d'evitar el tabaquisme, controlar la tensió arterial i els nivells de colesterol.

Dona asseguda en posició de ioga

Exercici. L'exercici físic vigorós (que implica pics de pressió arterial) i els esports de competició o de contacte (lluita, arts marcials ...) no estan recomanats. Per contra, l'exercici físic lleu-moderat, és beneficiós ja que contribueix al control dels factors de risc cardiovascular i, per tant, l’arterioesclerosi aòrtica.

L'objectiu del tractament farmacològic és, d'una banda, la reducció de l'estrès que genera la pressió de la sang sobre la paret aòrtica i, de l'altra, la correcció dels factors de risc cardiovascular. Així, és habitual que els pacients amb aneurisma d'aorta rebin medicaments per reduir la pressió arterial (antihipertensius), per disminuir la contractilitat cardíaca (betabloquejants), reduir l'agregació de plaquetes (antiagregants), així com, controlar els nivells de colesterol.

Tot i això, és important destacar que no hi ha un tractament farmacològic concret que a dia d'avui hagi demostrat eficàcia en la reducció de la mida dels aneurismes o alentir-se de manera significativa la seva taxa de creixement.

La cirurgia programada de l'aneurisma d'aorta té per objectiu la prevenció de complicacions potencialment molt greus com són la dissecció i el trencament de l'aorta. Al tractar-se, en general, d'operacions preventives en persones sense cap tipus de molèstia, abans de decidir si un pacient ha de operar-se o no, cal valorar si el benefici aportat per una eventual intervenció supera el risc de complicacions derivades del propi aneurisma.

Atès que, en general, el risc de complicacions augmenta a mesura que augmenta la mida de l'aneurisma, es recomana plantejar una intervenció quirúrgica quan l'aneurisma mesura 5,5 centímetres de diàmetre o més. És important destacar que aquest llindar per actuar pot ser menor en persones amb Síndrome de Marfan o altres malalties del teixit connectiu, història familiar de dissecció o ruptura aòrtica, així com, altres condicionants mèdics.

En general, les alternatives tècniques de tractament dels aneurismes d'aorta s'agrupen dins de dos grans blocs:

Tisores i bisturí

Cirurgia convencional o oberta. Es basa en recanviar el segment de l'aorta dilatat per un material protètic, generalment Dacron. Solen ser cirurgies més agressives (en major o menor mesura en funció de la localització de l'aneurisma), però, en general, curatives pràcticament de per vida.

Cirurgià practicant un cateterisme dels pits petroso a un pacient estirat a la llitera

Cirurgia endovascular. Implica la utilització d'una pròtesi vascular plegada dins d'un catèter (endopròtesi) que s'introdueix en la circulació a través d'una artèria de l'engonal (artèria femoral). Es navega per dins del cos fins a la zona a tractar, s'allibera la pròtesi per sobre i per sota de l'aneurisma, i s'aïlla la circulació i elimina, per tant, el risc de trencament. Solen ser cirurgies menys agressives, encara que la seva durabilitat a llarg termini és menor en comparació amb la cirurgia oberta, pel que pot ser necessari requerir noves intervencions addicionals al llarg dels anys.

El tipus d'intervenció es determina en funció de l'aneurisma de cada pacient. Per això, es tenen en compte les característiques del pacient (edat, malalties prèvies ...) i de l'aneurisma (grandària, localització, relació amb altres estructures ...). Així mateix, és de gran importància que aquesta avaluació, i el mateix tractament, sigui realitzat en centres d'alta experiència en aquest tipus de malaltia i que puguin oferir un tractament multidisciplinari (per diferents metges especialistes) amb l'objectiu d'oferir la millor alternativa possible en cada cas, maximitzar les possibilitats de supervivència i evitar possibles complicacions.

A continuació es descriuen de manera general les diferents opcions quirúrgiques possibles en funció de la localització de l'aneurisma dins de l'aorta:

Aneurismes de l'aorta proximal (arrel aòrtica i aorta ascendent). Els aneurismes d'aquesta localització, per la seva proximitat al cor, són en gairebé la seva totalitat tractats mitjançant cirurgia convencional a través d'una esternotomia (divisió de l'estern) i amb l'ajuda d'una màquina de circulació extracorpòrea, que manté el reg sanguini a la resta del cos mentre es realitza la reparació. Els aneurismes d'arrel aòrtica poden, de vegades, coexistir amb una disfunció de la pròpia vàlvula aòrtica i obligar a haver de corregir també aquesta disfunció o, fins i tot, substituir la vàlvula. Aquestes operacions impliquen haver de manipular les artèries coronàries i la seva reimplantació en la pròtesi usada per substituir l'aorta.

Aneurismes de l'arc aòrtic. Es localitzen en una regió de l'aorta en la qual neixen importants artèries que irriguen els braços i el cap (sistema nerviós). La seva reparació sol ser mitjançant cirurgia convencional amb ajuda de circulació extracorpòrea. Sol ser també necessari l'ús de la hipotèrmia (disminució de la temperatura corporal durant la intervenció) per reduir les necessitats d'oxigen dels òrgans i minimitzar el risc de complicació. La reparació endovascular també sol ser possible, encara que mitjançant endopròtesi especials fetes a mida, o bé associant altres operacions per assegurar un adequat reg cerebral i als braços.

Aneurismes d'aorta descendent. Són aquells que es localitzen en l'aorta més enllà de l'artèria subclàvia esquerra i abans de la sortida del tòrax pel diafragma. En general, són casos favorables per a tractament endovascular per la qual cosa se sol preferir per la seva menor agressivitat. En casos d'anatomia no favorable per a una cirurgia endovascular, la cirurgia oberta (a través d'una incisió al tòrax esquerre) ofereix un tractament igualment curatiu.

Aneurismes de l'aorta toraco-abdominal. Solen ser aneurismes de tractament complex ja que afecten una gran extensió de l'aorta i involucren tant el tòrax com la seva porció abdominal, així com el naixement d'artèries de vital importància com són les artèries dels ronyons, del fetge i dels intestins. El tractament pot ser quirúrgic convencional, en general mitjançant l'ús de la circulació extracorpòrea, i també endovascular a través d'endopròtesis especials fetes a mida. L'elecció d'una tècnica o una altra és complexa i ha de ser adequada a cada cas de manera individual, sempre a través del consell de diferents professionals sanitaris especialistes experts en el maneig quirúrgic d'aquesta malaltia tant mitjançant cirurgia convencional oberta com endovascular.

Aneurismes d'aorta abdominal. Solen involucrar l'aorta abdominal per sota de les artèries renals. Els resultats tant de la cirurgia oberta com l’endovascular són molt bons. Se sol preferir la cirurgia oberta en pacients joves de baix risc quirúrgic pel seu resultat més durador a llarg termini. En aquells pacients d'edat avançada, fràgils o amb condicionants mèdics de reg per a cirurgia oberta, la cirurgia endovascular ofereix uns resultats molt bons amb una mínima agressivitat i una recuperació molt més ràpida.

En alguns pacients es combina cirurgia oberta i endovascular per minimitzar l'agressivitat de les operacions per tal d'obtenir un resultat final equivalent, però amb menys complicacions i disconfort. És l'anomenada cirurgia híbrida de l'aorta.

Així mateix, la tecnologia endovascular evoluciona per produir millors dispositius, més fàcils d'implantar i més duradors per reduir les complicacions.

La cirurgia oberta evoluciona cap a la reducció del trauma quirúrgic a través de dispositius que faciliten les cirurgies i permeten en la mateixa operació tractar més extensió d'aorta sense incrementar el risc operatori. Així mateix, les cures perioperatòries continuen evolucionant i faciliten la reducció de les complicacions i la millora de l'experiència dels pacients operats.

En general, la majoria de pacients torna a tenir una vida normal després d'un període de recuperació que varia en funció del tipus d'operació.

Els riscos de les operacions venen donats pel segment de l'aorta sobre el qual s'actua, el tipus de cirurgia i les malalties de base de la persona. En general, en pacients joves sense grans malalties associades, les cirurgies programades de l'aorta proximal, de l'arc aòrtic i de l'aorta abdominal tenen un risc de mortalitat i de complicacions bastant baix, tot i que no nul (1-2%). Quant a la cirurgia de l'aorta toraco-abdominal, aquest risc s'eleva una mica més.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Eduardo Quintana Obrador
Xavier Yugueros

Publicat: 10 març de 2020
Actualitzat: 10 març de 2020

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.