Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Preguntes freqüents sobre Càncer de Pell

Temps de lectura: 9 min

Què em passa?

Què causa el càncer de pell?

El càncer de pell inclou una sèrie de tumors diferents i no tots tenen les mateixes causes. La combinació de factors genètics, factors externs i la radiació ultraviolada durant l'exposició solar, són les causes del càncer de pell en la gran majoria de casos.

Si m'exposo al sol tindré càncer?

L'exposició al sol no és suficient per causar un càncer de pell i no tots els tumors es produeixen pel sol. Cada persona té una pell més o menys resistent als efectes del sol, de manera que en aquest sentit parlaríem de factors genètics.

Les pells més fosques en poblacions, com per exemple a l'Àfrica, no pateixen pràcticament càncer de pell. Malgrat la seva adaptació, tota pell té un límit de tolerància a la radiació solar. En ocasions, el càncer apareix en àrees de la pell que no s'exposa al sol, com les ungles, les zones cobertes del cos o la planta del peu.

Si visc a la platja, tinc més risc a patir un càncer?

El risc no depèn només del lloc on es viu, sinó de l'exposició al sol. Si vius en llocs amb més sol, la dosi de la radiació acumulada segurament serà més elevada. De tota manera, en països com Suècia amb poc sol, comparat amb Espanya, hi ha més casos de persones afectades amb càncer de pell perquè la pell és més clara i es crema amb més facilitat, especialment a la primavera i l'estiu. També cal tenir en compte les visites que fan a altres llocs amb molt de sol.

¿Les cremes bronzejadores augmenten el risc de patir càncer?

Les cremes autobronzejadores que tenen un efecte de tinció de la pell amb productes, com la dihidroxiacetona o la eritrulosa, no tenen un efecte nociu, en general, i no causen càncer de pell. Són productes cosmètics que es fixen en la capa còrnia i s'eliminen en unes setmanes de forma natural. Cal tenir en compte que no protegeixen del sol, de manera que cal usar un filtre solar.

Hi ha altres factors que causin càncer a la pell a més del sol?

Se sap que alguns productes químics, com l'arsènic, poden produir càncer de pell en forma de carcinomes. També les radiacions, com la radioteràpia que s'usa per al tractament, en alguns casos, pot produir un carcinoma a la pell, encara que acostumar a ser molt infreqüent i es pot prevenir.

També alguns virus poden causar tumors a la pell a les zones genitals. Pel que fa a la radiació ultraviolada, a part de la provinent del sol, cal recordar que també està present en les cabines de sol artificial o en exposicions laborals, com en el cas dels soldadors o les impremtes. Els treballadors, en aquests casos, s'han de protegir de manera adequada.

Què significa el no melanoma?

El càncer cutani no melanoma inclou una sèrie de tumors malignes de la pell, com són els carcinomes. Aquest tipus de tumors són els més freqüents i a diferència del melanoma s'originen en les cèl·lules de la pell trucades queranocits i no en els melanòcits

El meu metge m'ha diagnosticat un melanoma inicial. Què vol dir?

El melanoma, com tots els càncers, té diferents graus o etapes que depenen de factors com l'extensió del tumor, si ha afectat els ganglis o a altres òrgans del cos. En general, un melanoma diagnosticat en etapes inicials (tumors de poc volum) té un bon pronòstic.

El meu metge m'ha diagnosticat un melanoma avançat. Què vol dir?

Si el melanoma està avançat és perquè altres òrgans, a part de la pell, estan afectats, com els ganglis, el fetge o els pulmons, entre d'altres.

Quines proves em faran?

Com es diagnostica el càncer de pell?

Per diagnosticar el càncer de pell el metge realitza un examen físic per observar la mida, la forma, el color i la textura de l'àrea en qüestió, així com si sagna o forma una crosta. També s'examina la resta del cos per veure si hi ha lunars (nevus) o altres taques que poden estar relacionades amb el càncer de pell.

A més, també es poden examinar els ganglis limfàtics (petits nòduls de cèl·lules immunitàries de la mesura d'una jueva) situats sota el coll, les aixelles o engonals. Quan el melanoma es propaga, sovint arriba primer als ganglis limfàtics adjacents que augmenten en grandària.

Si el metge d'atenció primària sospita d'un melanoma, derivarà al metge especialitzat en malalties de la pell, el dermatòleg, que examinarà l'àrea amb més deteniment.

Què és la dermatoscòpia?

Durant l'examen clínic s'aplica una tècnica anomenada dermatoscòpia. És una prova que permet visualitzar de manera directa estructures del tumor, a través de la pell, de manera indolora. Amb un dermatoscopi es diagnostiquen de forma molt precisa els tumors de la pell en la majoria de casos. Aquest procediment és molt important per detectar el melanoma i estudiar abans de la seva extirpació. A més, si el pacient té molts lunars es valora la possibilitat de realitzar una dermatoscòpia digital i un mapa corporal per detectar nous lunars o canvis en alguna de les lesions.

En alguns centres especialitzats, es disposa d'altres tècniques més avançades, com la microscòpia confocal, indicada per detectar el càncer de pell en casos difícils, o l'ecografia d'alta definició, per estudiar els límits del tumor abans de extirpar-lo.

Quins tractaments hi ha?

Com es tracta el càncer de pell?

El càncer de pell es tracta de diferents formes segons el tipus de tumor, el lloc del cos, la mida i altres factors. Molts d'ells, afortunadament, es curen amb una simple cirurgia amb anestèsia local. I altres necessiten cirurgies més complexes que poden deixar cicatrius importants que poden representar un problema estètic, especialment, a la cara. Altres tipus de tractaments molt efectius són la radioteràpia, la criocirurgia o el làser.

També hi ha altres procediments, com la teràpia fotodinàmica que destrueix el tumor amb la llum, i el tractament amb imiquimod, que és un producte que s'aplica en forma de crema directament sobre el tumor que activa la immunitat antitumoral.

En el cas de càncers amb afectació més avançada cal tractar al pacient amb tractaments d'immunoteràpia o de quimioteràpia.

Com puc prevenir-lo?

El millor tractament del càncer és la prevenció. La prevenció primària, és a dir, aquelles causes conegudes del càncer de pell, com són les exposicions solars inadequades, tant les exposicions acumulades (hores de sol durant la vida) com les exposicions intermitents agudes (cremades del sol). La prevenció secundària consisteix a detectar el tumor quan s'està iniciant per assegurar la seva curació. Per això, és important educar la població perquè reconegui una lesió sospitosa perquè consultin amb el metge el més aviat possible.

En què consisteix la cirurgia del melanoma?

El diagnòstic del melanoma ha de ser realitzat mitjançant biòpsia, per la qual cosa és el primer procediment quirúrgic que es realitza al pacient. En funció de la mida i gruix del melanoma poden ser necessàries cirurgies addicionals per ampliar les vores de la biòpsia i obtenir un adequat marge de seguretat, o la biòpsia del "gangli sentinella", ja que en un primer estadi les metàstasis es localitzen en els ganglis limfàtics. El primer gangli al qual arriben les cèl·lules del melanoma és el que s'anomena gangli limfàtic sentinella. D'estar afecte s'han de treure els ganglis de la zona mitjançant una intervenció quirúrgica anomenada limfadenectomia.

Quines opcions de tractament tinc després de la cirurgia d'un melanoma?

Els tipus de tractament farmacològic més utilitzats fins a l'actualitat per a l'abordatge de la malaltia metastàsica són la quimioteràpia i la immunoteràpia. La quimioteràpia consisteix en l'ús de fàrmacs o productes químics per destruir les cèl·lules canceroses, per això es caracteritza per tenir bastants efectes secundaris, la majoria reversibles i que desapareixen quan finalitza el tractament.

La immunoteràpia té com a objectiu estimular el sistema immune perquè lluiti contra la malaltia. No és innòcua, és a dir, pot provocar efectes secundaris també, com poden ser fatiga, cansament, vòmits, diarrea, pèrdua de gana...

En el cas que el melanoma hagi arribat als ganglis i que s'hagi extirpat en la seva totalitat, cal un tractament complementari, ja sigui farmacològic, de manera exclusiva o  associat a radioteràpia. Si el melanoma no s'ha pogut treure en la seva totalitat o ha desenvolupat metàstasi, el tractament serà farmacològic.

El metge li explicarà els efectes secundaris del tractament farmacològic i com afectaran el seu dia a dia. És important que no es quedi amb dubtes i pregunti tot el que cregui que li pugui interessar.
 

Cada quant temps he de anar a revisions? Què especialista s'encarregarà de supervisar la meva història clínica?

El temps entre revisions es decidirà en funció de l'estadi del melanoma, de manera que seran més freqüents com més avançat estigui el melanoma inicial. Amb el pas del temps, a l'anar disminuint el risc de recaiguda, aquestes revisions s'aniran espaiant.

Els melanomes inicials seran revisats pel metge especialista que els va diagnosticar i va tractar de manera quirúrgica. En el cas dels cutanis, l'especialista serà el dermatòleg i en els melanomes situats en altres localitzacions com poden ser les mucoses, els ulls, ... pot ser un altre especialista.

Si el pacient necessita d'altres tractaments, per estar més avançat el melanoma, també li revisaran els especialistes implicats en aquests tractaments, com l'oncòleg, si el tractament recomanat és farmacològic.

Viure amb càncer de pell

Si tinc càncer, no puc exposar-me mai al sol?

Si tens o has tingut un càncer de pell has de gaudir d'una exposició al sol saludable igual que tothom. Això no vol dir evitar el sol, ja que és impracticable i perjudicial, sinó fer-ho de manera adequada. Per això, es recomanen unes mesures de conducta saludable que tenen en compte les hores, l'època de l'any i l'ús de roba, ulleres i cremes solars.

Quina és la crema de protecció solar que he de fer servir?

Les cremes solars són molt eficaços per evitar les cremades si el factor de protecció és superior al 15. Cal recordar, però, que són recomanables filtres solars de protecció total UVA i UVB. És molt important remarcar que cal aplicar de manera correcta les cremes solars perquè funcionin. A més, cap crema solar és segura si estem massa temps al sol.

¿Els tatuatges causen càncer?

Les persones amb tatuatges no tenen més risc de patir un càncer de pell.

La fotodepilación causa cáncer?

La fotodepilación no causa cáncer de piel. Se ha de evitar aplicar el láser de depilación encima de los lunares para evitar que se quemen. Por eso, se han de proteger antes del tratamiento. 
 

¿Les cremes caduquen?

Les cremes de protecció solar igual que totes les cremes tenen una caducitat. Normalment perden la seva eficàcia d'un any per l'altre.

Quines probabilitats tinc de tornar a tenir un melanoma?

Les possibilitats de tenir segon melanoma estan al voltant del 3-10%. De les persones que desenvolupen un segon melanoma, fins a un terç poden tenir un tercer melanoma. El segon o successius melanomes seran tractats d'acord a l'estadi de la malaltia. Cal tenir en compte que es detecta en pacients conscienciats, pel que se solen diagnosticar en fases primerenques i que són curables mitjançant cirurgia.

¿El fet de patir un melanoma incrementa el risc de la meva família a tenir-lo?

En general, no hi ha més risc per als familiars, però un petit percentatge dels melanomes tenen un component hereditari. S'estima que al voltant del 10% dels melanomes poden ser hereditaris. El seu metge avaluarà les característiques de la seva pell, els antecedents personals i familiars, i la presència de lunars (nevus displàsics), aquells que tenen alguna característica atípica, com mida de més de 6 mm, per avaluar el risc dels seus familiars.

Hi ha cap mètode que m'ajudi a acceptar la meva cicatriu?

Hi ha diversos mètodes per intentar millorar l'aspecte d'una cicatriu. Hi ha tractaments no quirúrgics a base de cremes, esteroides o gels de silicona. De vegades, són necessaris tractaments quirúrgics per millorar l'aspecte de la cicatriu. Si els tractaments anteriors no són capaços de millorar el seu aspecte, el tractament psicològic pot ser de gran ajuda.

Quins mètodes preventius puc fer a casa per revisar l'estat de la meva pell?

L'autoexploració de la pell pot ajudar a diagnosticar el melanoma en fases més inicials i millorar la possibilitat de curació. S'han inspeccionar totes les àrees de la pell ajudant-, si cal, d'un mirall. En cas de presentar moltes lesions pigmentades (lunars o taques), la fotografia pot ser d'utilitat per comparar-les de manera evolutiva. Les lesions sospitoses solen ser asimètriques, de vores irregulars, amb un color no uniforme i grandària superior a 6 mil·límetres.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

Eugenia Moliner Papell
Josep Malvehy Guilera

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.