Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Proves per diagnosticar l'Ull Sec

Temps de lectura: 4 min

Existeixen proves diagnòstiques comunes a la síndrome d'ull sec aquodeficient i la síndrome d'ull sec evaporatiu.

Avaluació de l'estabilitat de la pel·lícula lacrimal

Llum de fenedura

El temps de ruptura lacrimal (TBUT). Després d’instil·lar fluoresceïna s'avalua amb el llum de fenedura amb el filtre blau de cobalt el temps que triga a observar-se la ruptura de la pel·lícula lacrimal des de l'últim parpelleig. Són indicatius de síndrome d'ull sec valors inferiors a 10 segons després de la instil·lació d'una gota de fluoresceïna o valors inferiors a 7 segons després de la instil·lació de 5 ml amb una pipeta. Es tracta d'un mètode invasiu per l'aplicació de fluoresceïna que pot alterar el mesurament.

Reixeta d'Amsler

El temps de ruptura lacrimal no invasiu (NIBUT). El temps que triga a distorsionar-se les línies d'una retícula projectada a la còrnia des de l'últim parpelleig. Hi ha diversos mètodes actualment per a la seva realització. Valors inferiors a 15 segons són indicatius de síndrome d'ull sec.

Avaluació de la osmolaritat lacrimal

Ull amb osmolarímetre que mesura la quantitat de llàgrima

Osmolarímetro. El test TearLab és fàcil d'utilitzar a la consulta a partir de la llàgrima i els resultats són immediats. Els valors normals són 308 mOsm/L o menys. És un bona prova per les síndromes d'ull sec greus, però no ho és tant per als lleus. Pot donar molta variabilitat entre els dos ulls; una variabilitat de més de 8 mOsm/L entre els dos ulls és característica de la síndrome d'ull sec.

Avaluació de la inflamació de la superfície ocular

Ull que se sotmet a la prova InflammaDry per detectar enzims

El mètode InflammaDry detecta els enzims metal·loproteases de matriu (MMP), que es troben elevades en la síndrome d'ull sec. És fàcil de realitzar i els resultats s'obtenen en 10 minuts. Té un 85% de sensibilitat i un 94% d'especificitat.

Prova de detecció de marcadors inflamatoris de l'ull

La detecció de marcadors inflamatoris tipus HLA-DR es pot realitzar a partir de la citologia d'impressió. Altres marcadors són Th1, Th17, o ICAM-1 a partir de la llàgrima. No obstant això, aquestes proves només es realitzen en assajos clínics i no en la pràctica diària.

Avaluació del dany de la superfície ocular

Llum de fenedura

Tinció corneal de fluoresceïna. La fluoresceïna detecta si hi ha alteració entre les unions intercel·lulars de la còrnia i de la conjuntiva. A la llum d'esquerda, la tinció corneal es visualitza amb el filtre blau de cobalt i la tinció conjuntival amb el filtre groc-verd. En el pacient amb síndrome d'ull sec s'observa un puntejat superficial corneal (queratitis puntejada superficial) o conjuntival que pot classificar-se de menys a més segons l'escala d'Oxford (0-5).

Llum de fenedura

Tinció conjuntival amb verd brillant. El verd brillant tenyeix la conjuntiva que no està coberta de manera adequada per la capa de mucina de la pel·lícula lacrimal. El sistema de gradació més utilitzat és el de van Bijsterveld (0-9).

Avaluació de les alteracions neurosensorials

Caixa de mocadors

Sensibilitat corneal. La inestabilitat de la pel·lícula lacrimal en la síndrome d'ull sec pot lesionar els nervis corneals i conjuntivals i disminuir la sensibilitat corneal i conjuntival. Existeixen diverses proves per testar aquesta sensibilitat: la punta d'un mocador de paper, l’estesiòmetre de Cochet-Bonnet o de CRCERT-Belmonte.

Proves de la Síndrome d'Ull Sec aquodeficient

Avaluació del volum lacrimal

Ull amb tira de paper o test de Schirmer

Test de Schirmer. Es pot realitzar sense anestèsia (Schirmer 1, mesura la secreció basal i reflexa) o amb anestèsia (Schirmer de secreció basal, mesura la secreció basal). Després de la col·locació d'unes tires de paper de filtre a la conjuntiva tarsal inferior temporal s'espera 5 minuts. Es mesura en mm la zona humida del paper. Es considera menor de 10 mm un valor anormal.

Avaluació de l'altura del menisc lacrimal

Prova que avalua l'alçada del menisc llagrimal

Es mesura l'altura del menisc lacrimal en mm. Aquesta mesura es realitza actualment amb aparells especialitzats que analitzen la superfície ocular que són específics i reproduïbles i permeten la comparació entre diferents visites d'un mateix pacient per avaluar un tractament. La disminució de l'altura del menisc lacrimal és suggestiu de síndrome d'ull sec per manca de secreció aquosa.

Proves de la Síndrome d'Ull Sec evaporatiu

Prova que mesura el gruix de la capa lipídica de lull

El gruix de la capa lipídica. Es realitza amb la interferometria. Segons el patró de colors es pot deduir el grau de qualitat de la capa lipídica. Aquesta mesura es realitza actualment amb aparells especialitzats.

Bastonet de les orelles que serveix per avaluar la vora lliure palpebral

L'avaluació de la vora lliure palpebral. Es realitza estrenyent la vora palpebral amb el dit, amb un bastonet de cotó o amb un "avaluador de glàndules de Meibom" (comercialitzat). Hi ha una escala segons el tipus de secreció obtinguda: 0: secreció clara, normal, 1: secreció tèrbola, 2: secreció granular: tèrbola amb partícules blanc-grisoses o grogues, 3: com pasta de dents, difícil d'esprémer, surt com un tap o fil.

Prova que mesura les glàndules de meibomi de la capa lipídica de l'ull

Meibografia. Analitza les característiques de les glàndules de Meibom que inclou la quantitat, la longitud, la distorsió, el gruix, o l'atròfia, tant en la parpella superior com en l'inferior. Aquesta mesura es realitza actualment amb aparells especialitzats.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Maria Teresa Sáinz de la Maza Sierra

Publicat: 23 maig de 2019
Actualitzat: 23 maig de 2019

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.