Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Estudi preoperatori

Temps de lectura: 2 min

Si tot i l’optimització del tractament i els canvis, la insuficiència cardíaca és molt avançada, es comença l’estudi per valorar si el pacient necessita un trasplantament de cor i, si és possible, fer-ho.

Tub extracció de sang

Analítica completa, amb grup sanguini, funció renal i hepàtica, serologies d’infeccions antigues, cultius, etc.

Sistema immunitari

Estudi immunològic per saber si el pacient acceptarà bé el cor nou.

Ecocardiograma

Ecocardiografia. Per confirmar la disfunció cardíaca i si hi ha alguna malaltia a les vàlvules del cor que permeti rebre un altre tractament.

cateterisme cardíac

Cateterisme esquerre. Cal descartar que hi hagi una malaltia a les artèries del cor que es pugui tractar.

cateterisme cardíac

Cateterisme dret. Cal saber si hi ha hipertensió pulmonar (pressió arterial pulmonar molt elevada).

TC Cranial

Ecografia i/o TAC abdominal. Per descartar altres lesions.

Persona, cor, venes, pantalla

Estudi vascular perifèric i carotidi. Per descartar lesions a les artèries de les cames o a les caròtides.

Persona asseguda a un sofà amb un metge

Visita amb la treballadora social i el psiquiatre.

Un cop s’ha completat l’estudi, tots els membres de l’equip (cardiòlegs, cirurgians, infermeria, psiquiatria, anestesistes i treball social) avaluen les diverses opcions de tractament. Una vegada el pacient es considera un “bon candidat” entra el que es coneix com a llista d’espera.

La llista d’espera

El temps en llista d’espera és molt variable. Sobretot depèn del pes del pacient i del grup sanguini. Durant aquest període es demana al pacient que visqui tan a prop de l’hospital com sigui possible, fins a 1,5 hores de viatge com a màxim.

Sempre que el pacient es mantingui estable farà visites periòdiques a l’hospital per avaluar-ne els símptomes i ajustar-li la medicació. Si en algun moment no es troba bé, pot avançar la visita i/o anar a Urgències. 

Hi ha vegades que el pacient empitjora clínicament i cal mantenir-lo ingressat uns dies a l’hospital. En alguns casos, si els símptomes no milloren, cal donar prioritat en la llista d’espera. 

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Elena Sandoval Martínez
Josefina Casal Rodríguez
Judit Prats
M. Angeles Castel Lavilla

Publicat: 15 de juliol de 2019
Actualitzat: 15 de juliol de 2019

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.