Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Causes del Dolor Toràcic

Temps de lectura: 5 min

Més freqüents

La causa més freqüent de dolor toràcic és la síndrome coronària aguda, que es desencadena com a conseqüència d’una obstrucció de les artèries del cor. En funció del grau d’obstrucció d’aquestes artèries la síndrome coronària aguda rep un nom específic: 

Causes del Dolor Toràcic

Vas sanguini obstruït per una placa d'ateroma

Quan l’obstrucció és completa, es denomina infart amb elevació del segment ST i constitueix el 5-10% dels pacients que consulten per dolor toràcic.  

Persona de peu amb dolor al pit

Quan l’obstrucció és parcial, poden produir-se dues circumstàncies que són, l’infart sense elevació del segment ST (15-20% dels pacients) i l’angina, anomenada inestable (10% dels pacients).

Vas sanguini amb colesterol a les parets que dificulta el pas de la sang

 Les artèries del cor, en general, s’obstrueixen com a conseqüència de l’aterosclerosi, que és una inflamació crònica de les artèries que dóna lloc a un enduriment i acumulació de colesterol (plaques d’ateroma) en les seves parets. Quan aquestes plaques s’ulceren, es forma un trombe que pot obstruir total o parcialment l’artèria coronària.

Cor amb una artèria obstruïda que provoca un infart

El trencament d’una placa d’ateroma provoca l’alliberament de substàncies, altament trombògenes, que indueixen l’adhesió i agregació plaquetària per acció del fibrinogen, amb la formació de trombina i, finalment, del trombe plaquetari. La formació del trombe provoca l’obstrucció de la llum del vas en la que es diposita. Disminueix el fluix sanguini, ja sigui parcial o en la seva totalitat depenent del percentatge d’obstrucció del vas, i en conseqüència, l’aportació d’oxigen a la zona.

Existeixen múltiples malalties que poden tenir com a manifestació clínica el dolor toràcic, algunes són greus, però la major part dels pacients (més de la meitat) que consulten per dolor toràcic és per alguna malaltia lleu.

Altres malalties que poden causar dolor toràcic 

Malalties cardiovasculars

 • Pericarditis. Inflamació de la membrana que recobreix el cor (pericardi). Quan la inflamació afecta també el múscul cardíac s’anomena miopericarditis. Moltes vegades no se sap la causa que produeix aquesta inflamació i s’anomena pericarditis idiopàtica; altres vegades aquesta inflamació és secundària a una infecció o a una alteració de la immunitat del pacient. La inflamació pot donar lloc a l’acumulació de líquid en el sac del pericardi, que si és molt important dóna lloc al taponament cardíac. 
 • Síndrome “X”. Produeix dolor toràcic similar a l’angina, però són persones que no tenen lesions en les artèries del cor i no se sap què és el que produeix el dolor. És una patologia més freqüent en dones. 
 • Problemes valvulars. Les persones amb malalties de les vàlvules, com el prolapse mitral o l’estretament (estenosi) de la vàlvula aòrtica, poden presentar dolor toràcic similar al de l’angina. 

Malalties pulmonars

 • Pneumònia. Consisteix en la infecció dels pulmons que es manifesta amb dolor toràcic, tos i febre
 • Bronquitis. Inflamació de les vies aèries, generalment produïda per una infecció. 
 • Pleuritis. Es produeix una inflamació de la membrana que envolta el pulmó (pleura) i sol produir-se com a conseqüència d’una infecció, generalment vírica, o com una complicació d’una pneumònia o una embòlia pulmonar. 
 • Dolor procedent de la paret toràcica. Un gran nombre d’entitats poden causar que la pell, músculs, ossos, tendons, teixits tous i cartílag de la paret toràcica es tornin dolorosos. 
 • Trastorns osteo-musculars. L’activitat física que involucra als músculs de tòrax, especialment quan és una activitat nova o extenuant, pot produir dolor muscular. El dolor en general és perllongat (molt més que el dolor de la síndrome coronària aguda), sovint empitjora en una posició en particular, sol empitjorar amb la respiració profunda, sol presentar-se en una zona localitzada on, al pressionar sobre la mateixa, el dolor empitjora. A vegades, el cartílag que connecta les costelles amb l’estern s’inflama causant dolor, és el que s’anomena costo-condritis. 
 • Malalties com artritis o la fibromiàlgia, també poden produir dolor toràcic. 
 • Herpes zòster. Afecta als nervis de la paret toràcica i sol produir un dolor molt intens, a vegades, s’acompanya de la presència de vesícules en una zona concreta del tòrax. 

Malalties digestives

 • Esofagitis. És la inflamació o irritació de l’esòfag, que és el tub que va des de la boca a l’estómac. Donat que l’esòfag i el cor són innervats pels mateixos nervis, alguns casos de dolor esofàgic poden confondre’s amb un infart de miocardi. La inflamació d’esòfag pot produir-se per vàries causes, entre elles el reflux gastro-esofàgic o acidesa, es produeix com a conseqüència del pas de contingut àcid de l’estómac a l’esòfag, es veu afavorida pel consum d’alcohol, fumar o per la presència de vòmits de repetició. 
 • Espasme esofàgic o trastorns del moviment de l’esòfag. Els músculs que envolten l’esòfag es contrauen anormalment i produeixen dolor. 
 • Úlcera gàstrica. És una lesió (ulceració) de la mucosa que revesteix l’estómac o el duodè (primera part de l’intestí prim), moltes vegades produïda per un germen anomenat Helicobacter pylori, però també afavoreix la seva aparició el tractament amb fàrmacs antiinflamatoris. 
 • Pancreatitis. És la inflamació del pàncrees (òrgan situat a l’abdomen per darrere de l’estómac). La causa més freqüent de la inflamació són els càlculs procedents de la vesícula, també el consum d’alcohol i menys freqüentment el consum d’aliments molt greixosos. 
 • Colecistitis. És la inflamació de la paret de la vesícula biliar on s’acumula la bilis necessària per a la digestió dels aliments. La causa més freqüent d’inflamació són els càlculs (“pedres”) que obstrueixen el buidament normal de la bilis procedent de la vesícula biliar. 
 • Ansietat o trastorn de pànic. És una reacció d’anticipació involuntària de l’organisme enfront a estímuls (pensaments, situacions...) que es perceben amenaçants i s’acompanya d’un sentiment desagradable o símptomes de tensió, entre els que es troba el dolor toràcic. 

Menys freqüents

Malalties cardíaques

 • Dissecció aòrtica. Es produeix un esquinçament en la paret de l’artèria aorta, sol estar molt relacionada amb la hipertensió arterial i amb malalties que debiliten les parets dels vasos sanguinis, com per exemple, les anomenades malalties del teixit conjuntiu.  
 • Taponament cardíac. El cor està, a l’igual que el pulmó, revestit per una membrana que s’anomena pericardi. Quan s’acumula molta quantitat de líquid en l’espai entre el cor i el pericardi (espai pericàrdic), es comprimeix el cor des de fora, el que impedeix que s’ompli correctament de sang. 

Malalties pulmonars

 • Embòlia pulmonar. En aquest cas s’obstrueix una artèria pulmonar per un trombe que, generalment, prové del sistema venós de les cames. L’obstrucció de l’artèria pulmonar impedeix que la sang de l’organisme pugui oxigenar-se correctament. 
 • Pneumotòrax a tensió. El pulmó esta revestit per dues membranes, la pleura visceral (més interna, en contacte amb el pulmó) i la pleura parietal (més externa), entre ambdues hi ha un espai virtual que quan entra aire (aire que no hi hauria de ser) moltes vegades de forma espontània, produeix una compressió del pulmó, donant lloc a dolor toràcic i dificultat per respirar. 
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Beatriz López Barbeito
Emilia Vázquez Manjon

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.