Recerca - Institut Clínic de Neurociències

La recerca que es lidera des de l’Institut Clínic de Neurociències es vehicula mitjançant l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a la següent àrea:

Els investigadors  de l’ICN també formen part d’altres estructures de recerca com el Centre d'Investigació Biomédica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED).

Dins de l’Institut Clínic de Neurociències hi ha múltiples línies de recerca en què investigadors clínics i bàsics, i de les diferents disciplines que integren l’Institut, treballen de forma conjunta i transversal. La recerca de l’Institut va encaminada a avançar en els coneixements de les causes i de la prevenció de les diferents malalties del sistema nerviós, així com en la millora dels tractaments.

L’abordatge de la recerca de l’Institut se centra, principalment, en els següents trastorns i malalties: Depressió, Trastorns Bipolars, Esquizofrènia, Conductes Addictives, Disfòria de Gènere, Trastorns de la Personalitat, Trastorns de l’Espectre Autista, Trastorn Obsessivocompulsiu, Trastorns de la Conducta Alimentària, Trastorn per Dèficit d’Atenció-Hiperactivitat, Tumors Cerebrals, microcirurgía cerebral, Ictus, Epilèpsia, Esclerosi Múltiple, Malaltia d’Alzheimer, Malaltia de Parkinson, Dolor i Trastorns de la Son.

El conjunt de la recerca que es realitza per part dels diferents grups de recerca ha donat lloc a nombroses publicacions amb elevat impacte internacional. Publicacions signades pels investigadors de l’Institut es troben a la llista d’articles més citats a la literatura científica. Els investigadors assisteixen de manera habitual com a ponents i organitzadors a congressos nacionals i internacionals d’elevat prestigi científic en l’àmbit de les Neurociències. Alguns dels investigadors són presidents, membres de la junta directiva i membres del comitè científic de societats mèdiques catalanes, espanyoles, europees i internacionals. També destaca l’elevat nombre de beques d’investigació catalanes, nacionals i internacionals obtingudes pels investigadors de l’Institut. Hi ha una constant participació en assajos clínics, sobretot en aquells centrats en el disseny de nous medicaments per millorar la qualitat dels pacients.

El coordinador de recerca de l’Institut supervisa l’aprovació dels diferents projectes i organitza cada any una jornada de recerca en la que es mostren alguns dels treballs més importants realitzats.

Notícies relacionades amb l'institut