Organització - Institut Clínic de Neurociències

L’activitat assistencial està integrada per quatre Serveis:

L’Institut compta amb quatre sales d’hospitalització, consultes externes, quatre hospitals de dia i activitat d’urgències. L’assistència es fa en aquests diferents dispositius depenent de la situació aguda o de la gravetat del trastorn. Es fa també atenció especialitzada en salut mental i conductes addictives de l’esquerra de l’Eixample en adults i de tot l’Eixample en nens i adolescents. A més, es realitza l’assistència especialitzada en Neurologia i en salut mental als centres de salut d’aquestes zones de referència. Es compta també amb dispositius per a la realització de proves funcionals de neurologia on es fan: electroencefalogrames, electromiogrames, polisomnografies, potencials evocats auditius i estudis d’epilèpsia resistent.

Per millorar de manera progressiva els indicadors de qualitat en l’assistència, tasca organitzada pel Coordinador de qualitat de l’Institut, hi col·laboren tots els caps de Servei, Seccions i Unitats, així com la Directora i Coordinadors d’infermeria.

Notícies relacionades amb l'institut