L'Hospital Clínic Barcelona disposa d'una Unitat multidisciplinar enfocada de manera específica a la diagnosi i atenció als pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres demències neurodegeneratives. La Unitat d'Alzheimer i altres trastorns cognitius (UATC) avalua cada any uns 400 nous pacients i realitza prop de 1.200 visites successives, procedents tant de l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (AISBE) com d'altres àrees de Catalunya. Tots els procediments aprovats actualment per al diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer i altres demències neurodegeneratives (avaluacions neuropsicològiques, TC cranial, RM, PET de FDG, PET d'amiloide, estudi de biomarcadors en líquid cefaloraquidi, estudis genètics, estudis anatomopatològics) es troben disponibles i es realitzen en diversos dispositius de l'Hospital Clínic.

La UATC és la unitat de referència per al diagnòstic en la ruta assistencial per a l'atenció comunitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o demència de l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (AISBE). A més disposa de diversos programes sub-especialitzats en els quals s'accepten pacients d'altres àrees, tant de Catalunya com d'altres comunitats autònomes. Entre ells destaquen:

  • El programa PICOGEN, programa d'informació i consell genètic per demències familiars. 
  • El programa BIOMARK-DEM per al diagnòstic biològiques de malalties neurodegeneratives que cursen amb deteriorament cognitiu.
  • Programa per malaltia d'Alzheimer d'inici precoç (inici <65 anys).
  • Programa per demències minoritàries: demència frontotemporal, afàsia primària progressiva, malalties priòniques, entre d'altres.

A més dels tractaments farmacològics aprovats, als pacients interessats se'ls ofereix la possibilitat de participar en assajos clínics que avaluen l'eficàcia i seguretat de noves teràpies farmacològiques. També s'ofereixen cada any unes 4.500 sessions terapèutiques dins de programes d'intervenció cognitiva a pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives (ex. Afàsia primària progressiva) que cursen amb problemes cognitius.

Equip de la Unitat

L'equip de la UATC és un equip multidisciplinari que inclou diferents especialistes mèdics (neuròlegs, psiquiatres, neurorradiòlegs, metges nuclears, bioquímics clínics, genetistes, immunòlegs, anatomopatòlegs, medicina de família, neuropsicòlegs i psicòlegs clínics, infermeres, logopedes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i treballadors socials).

Albert Lladó Cap de la Unitat Neuròleg

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat