Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és la Demència Frontotemporal?

Temps de lectura: 2 min

Les demències frontotemporals són un conjunt de malalties neurodegeneratives, que provoquen una pèrdua progressiva de les neurones del sistema nerviós. També es coneixen com a malaltia de Pick.  A les demències frontotemporals aquesta pèrdua de neurones succeeix principalment a les parts frontal i lateral del cervell, anomenades lòbuls frontal i temporal.

La demència frontotemporal actualment és considerada dins del grup de malalties rares, probablement també perquè pot estar infradiagnosticada.

Els lòbuls frontal i temporal del cervell són els encarregats de les funcions socials, executives i lingüístiques de la nostra cognició. Per aquest motiu, la demència frontotemporal es caracteritza per símptomes com canvis de caràcter o dificultats en el llenguatge. 

Les demències frontotemporals es poden classificar en funció dels símptomes de la malaltia, que poden ser problemes de conducta i/o problemes de llenguatge (afàsia). En aquest sentit, se’n distingeixen tres formes clíniques:

•    Demència frontotemporal variant conductual: es caracteritza per l’atrofia predominant dels lòbuls frontals del cervell. Comporta canvis en la personalitat, el comportament i les emocions del pacient.

•    Afàsia Primària Progressiva variant no fluent o agramatical: es caracteritza per dificultats en la parla i en la gramàtica del llenguatge. 

•    Afàsia Primària Progressiva variant semàntica: es caracteritza per una atrofia predominant del lòbul temporal esquerra del cervell. Comporta que els pacients tinguin problemes per comprendre paraules, reconèixer objectes o persones. 

A més, les demències frontotemporals estan estretament relacionades amb altres síndromes que comporten problemes motors o del moviment. Entre aquestes es troben la paràlisis supranuclear progressiva, la síndrome corticobasal i la esclerosis lateral amiotròfica. És freqüent que un pacient amb demència frontotemporal desenvolupi problemes motors com els d’aquestes malalties durant la seva evolució. 
 

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.