Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és la Demència Frontotemporal?

Temps de lectura: 2 min

Les demències frontotemporals són un conjunt de malalties neurodegeneratives, que provoquen una pèrdua progressiva de les neurones del sistema nerviós. També es coneixen com a malaltia de Pick.  A les demències frontotemporals aquesta pèrdua de neurones succeeix principalment a les parts frontal i lateral del cervell, anomenades lòbuls frontal i temporal.

La demència frontotemporal actualment és considerada dins del grup de malalties rares, probablement també perquè pot estar infradiagnosticada.
Això és el que diria, sobretot, viure el moment, buscar totes les eines que siguin factibles de tenir i aguantar.

Els lòbuls frontal i temporal del cervell són els encarregats de les funcions socials, executives i lingüístiques de la nostra cognició. Per aquest motiu, la demència frontotemporal es caracteritza per símptomes com canvis de caràcter o dificultats en el llenguatge. 

Les demències frontotemporals es poden classificar en funció dels símptomes de la malaltia, que poden ser problemes de conducta i/o problemes de llenguatge (afàsia). En aquest sentit, se’n distingeixen tres formes clíniques:

•    Demència frontotemporal variant conductual: es caracteritza per l’atrofia predominant dels lòbuls frontals del cervell. Comporta canvis en la personalitat, el comportament i les emocions del pacient.

•    Afàsia Primària Progressiva variant no fluent o agramatical: es caracteritza per dificultats en la parla i en la gramàtica del llenguatge. 

•    Afàsia Primària Progressiva variant semàntica: es caracteritza per una atrofia predominant del lòbul temporal esquerra del cervell. Comporta que els pacients tinguin problemes per comprendre paraules, reconèixer objectes o persones. 

A més, les demències frontotemporals estan estretament relacionades amb altres síndromes que comporten problemes motors o del moviment. Entre aquestes es troben la paràlisis supranuclear progressiva, la síndrome corticobasal i la esclerosis lateral amiotròfica. És freqüent que un pacient amb demència frontotemporal desenvolupi problemes motors com els d’aquestes malalties durant la seva evolució. 
 

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.