La Unitat de Conductes Addictives es dedica a l'abordatge integral dels trastorns relacionats amb l'ús de substàncies, amb especial èmfasi en els derivats de les begudes alcohòliques. La Unitat ofereix una assistència de qualitat, resolutiva i eficient centrada en el pacient i compta amb un programa docent i investigador que busca l’excel·lència del tractament. La Unitat de Conductes Addictives està liderada per l’Institut Clínic de Neurociències de l’Hospital Clínic Barcelona.

L’activitat de la Unitat es desenvolupa en diversos àmbits:

  • Consultes externes

  • Centre d’Atenció i Seguiment

  • Hospital de Dia

  • Sala d'hospitalització d'aguts

  • Psiquiatria d’enllaç

L’últim any, la Unitat de Conductes Addictives ha tingut 142 pacients ingressats a Sala de Psiquiatria i 81 a l’Hospital de Dia. Consultes Externes ha atès unes 3.000 primeres visites i 14.000 successives. Realitza unes 14.000 determinacions toxicològiques en mostres biològiques, principalment en orina.

Equip de la Unitat

La Unitat de Conductes Addictives està formada per un equip multidisciplinari de professionals dedicat a l’abordatge integral de les conductes addictives basat en l'evidència dels trastorns relacionats amb l'ús de substàncies.

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat