II Jornada d'Infermeria en Estomes

El passat 27 de juny va tenir lloc la II Jornada de enfermeria en estomes, organitzada conjuntament per l'Institut Clínic de Nefrologia (ICNU) i l'Institut...