Clínic Barcelona
Temes de Salut

El virus Marburg podria arribar a Espanya?

S’ha generat un brot de Marburg, un virus similar a l’Ebola, a Guinea Equatorial. No hi ha cap cas fora de l’Àfrica, però els governs ja estan treballant per donar una resposta ràpida al brot epidèmic.

El virus Marburg és un filovirus molt similar a l'Ebola.

El virus Marburg és un filovirus molt similar a l'Ebola que es transmet per contacte directe de mucoses o pell lesionada d'una persona amb símptomes.

Notícies relacionades