Docència i formació - Servei de Farmacologia Clínica

La docència  és un pilar fonamental de les activitats del Servei de Farmacologia Clínica, tant a pregrau com a postgrau. S’orienta en tres vessants principals:

 1. Formar metges en coneixements, capacitats i habilitats en Farmacologia, en Farmacologia Clínica i Terapèutica incidint en la metodología de la recerca i avaluació dels resultats de la recerca amb Medicaments per seleccionar, de manera independent, els fàrmacs més adequats per tractar els pacients.

 1. Formar metges especialistes en Farmacologia Clínica en l’àmbit d’un hospital universitari d’alta tecnologia que desenvolupa una recerca pròpia important.

 1. Formar altres professionals en aspectes metodològics, regulatoris i normatius de la recerca clínica amb medicaments

Els professionals del Servei estan implicats en la docència de la manera següent:

Pregrau i grau

 • Grau de Medicina: Farmacologia General i Farmacologia Clínica

 • Grau d’Infermera: Farmacologia General

 • Ciències biomèdiques: Farmacologia

 • Ciències mèdiques bàsiques: Farmacologia

 • Enginyeria Biomèdica: Patologia Molecular i Terapèutica

Formació MIR

El Servei forma i acull estudiants residents de l’especialitat de

Des de 2001 el Servei està acreditat per formar metges especialistes via MIR. Es forma un metge resident cada any.

Postgrau i màsters

 • Màster Del laboratori al pacient: translació a la clínica dels avenços en recerca biomèdica

 • Màster Universitari d’Investigación Clínica

 • Màster de SIDA

Formació continuada

 • Curs de Bones pràctiques clíniques per a investigadors (12 edicions)

Notícies relacionades amb el Servei