El Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Clínic forma part de l’Àrea del Medicament. Està format per un equip multidisciplinari de 33 professionals especialitzats en l'optimització de l'eficàcia i seguretat dels medicaments, tant en fase d'investigació i desenvolupament com durant l’ús en la pràctica assistencial habitual. Per assolir aquest objectiu global, el Servei combina diverses línies d'activitat docents, assistencials i de suport a la recerca: 

a) Unitat d’Assajos Clínics (Clinical Trials Unit, CTU)

b) Estadística Mèdica

c) Comitè Tècnic de Farmacovigilància (CT-FV)

d) Comitè d'Etica per a la Investigació amb medicaments (CEIm)

Coneix a tot l'equip

Gonzalo Calvo-Rojas Cap de Servei

Notícies relacionades amb el Servei