Organització - Servei de Farmacologia Clínica

El Servei de Farmacologia Clínica està estructurat en els àmbits següents:

Unitat Assajos Clínics (CTU). Proporciona suport metodològic als investigadors en les tasques relacionades amb el patrocini d’assajos clínics (RCTs) amb medicaments i dispositius mèdics, especialment en estudis clínics multicèntrics, per garantir-ne el compliment normatiu, el compliment del GCP i la garantia de qualitat. La seva activitat es dedica al disseny, coordinació, seguiment, anàlisi i presentació d’assajos clínics multicèntrics de fase II-IV en diversos àmbits, sobretot en malalties infeccioses, sida, neurologia, cardiovascular, nefrologia, gastroenterologia, malalties del fetge, càncer i nutrició. Els últims 20 anys ha participat en la conducció de més de 120 RCTs amb medicaments i dispositius mèdics que recluten prop de 10.000 pacients a Espanya i a altres països europeus. La Unitat forma part de les plataformes de recerca espanyoles (SCReN) i europees (ECRIN).

Plataforma d’Estadística Mèdica de l’IDIBAPS. La plataforma d’Estadística Mèdica, creada el 2007, és una plataforma de l’IDIBAPS que proporciona suport metodològic i estadístic als projectes de recerca de l’IDIBAPS i de les institucions afins. En funció dels projectes i la disponibilitat també dona suport a entitats externes, públiques i privades. L’objectiu principal és la promoció de la recerca clínica d’excel·lència i facilitar-ne l’obtenció de recursos.

El Comitè d’Ètica d’Investigació (CEIm). És un grup multidisciplinari de persones que, seguint les recomanacions internacionals sobre ètica en investigació i la legislació actual vigent, té com a funcions principals vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar de les persones que participen en assaigs clínics i projectes d'investigació. Per això, cada any s'avaluen 850 projectes, 400 esmenes i es recopilen un total de 1.500 registres documentals (informes de seguretat, informes de situació dels projectes i informes de resultats). També ofereix assessorament i orientació als investigadors en temes ètics, metodològics, estadístiques i administratives.

La Secretaria Tècnica de l'CEIM està integrada dins de la Secretaria Tècnica de Suport a la Recerca (Àrea del Medicament). Dins de les seves funcions té com a objectiu oferir assessorament i orientació als investigadors en temes ètics, metodològics, estadístiques i administratives.

Els projectes d'investigació només s'accepten en format electrònic a través de l'Formulari Online de sol·licitud d'avaluació. Es troba disponible al web de l'CEIM: https://www.clinicbarcelona.org/ceim

Al web del CEIm es pot consultar tots els requisits i tarifes d'avaluació. També es pot sol·licitar la gestió d'idoneïtat d'instal·lacions per a assajos clínics.

Comitè Tècnic de Farmacovigilància (CT-FV): La seva missió és vetllar per la seguretat dels pacients i contribuir de manera activa als sistema de vigilància europeus en matèria de seguretat de medicaments. Després d'una primera fase d'inici i consolidació i la creació de l'CT-FV, s'han rebut i avaluat més de 250 notificacions de reaccions adverses a medicaments, i millorat el sistema de detecció, diagnòstic, maneig, prevenció i registre de RAMs a tot el Hospital, constituint un grup multidisciplinari que inclou totes les àrees assistencials. El CT-FV ha participat en més d'una vintena d'accions formatives dirigides a el personal facultatiu de l'HCB i nous residents.

El Servei també participa als Grups de Treball següents:

  • Grup de Treball de Qualitat de Continguts i Seguretat en la Història Clínica. Els representants del Grup de Farmacovigilància també participen al Grup de Treball de Qualitat de Continguts i Seguretat en la Història Clínica per assegurar que els registres mèdics dels pacients compleixen els requisits de qualitat mínimament exigibles, especialment pel que fa al registre de reaccions adverses a medicaments a la història clínica, una part essencial per prevenir esdeveniments adversos amb medicaments.

Notícies relacionades amb el Servei