El Servei d'Hemoteràpia i Hemostàsia forma part de l'Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO). Realitza l'atenció integral dels pacients amb malalties hemorràgiques i trombòtiques o amb patologia eritrocitària congènita. La seva activitat també comprèn els tractaments antitrombòtics, l'obtenció de progenitors hematopoètics per al Banc de l'ICMHO o per teràpies avançades i la realització d'afèresi terapèutiques.

S'estructura en dues seccions: 

  • Secció d'Hemoteràpia. La secció d'Hemoteràpia realitza els recanvis plasmàtics, en els quals es reemplaça el plasma del pacient, en el context de malalties autoimmunes, microangiopatías, hipercolesterolèmia, infecció per paràsits o intoxicacions, i procediments d'immunoadsorció, com en els trasplantaments amb incompatibilitat ABO. També realitza les citoafèresi, en què es recullen progenitors hematopoètics, o plaquetes o leucòcits, per a la seva retirada en cas d'excés, o per fotoafèresi, en el tractament de la malaltia de l'empelt contra l'hoste.

  • Secció d'Hemostàsia. Aquesta secció dóna assistència a pacients amb alteracions de la coagulació en consultes externes, interconsultes intra i extrahospitalàries i Hospital de Dia, i inclou l'administració d'hemoderivats. Realitza el diagnòstic, tractament, formació i seguiment dels pacients amb problemes hemorràgics, que inclouen les hemofílies, amb malaltia trombòtica o en tractament antitrombòtic. La consulta d'Eritropatologia realitza el diagnòstic i tractament de malalties rares eritrocitàries.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Hemoteràpia i Hemostàsia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei està format per personal administratiu, d'infermeria i especialistes en hematologia, en concret en el camp de l'hemoteràpia i hemostàsia. Hi ha dos administratius, un d'ells ubicat a l'Hospital de Dia i l'altre costat de la Prefectura del Servei. L'Hospital de Dia està dotat de tres infermeres i la Unitat de Aféresis té set infermeres. Hi ha dos caps de secció, un per a cadascuna d'elles. L'àrea d'Hemoteràpia la conformen dos especialistes en hematologia i l'àrea d'Hemostàsia, cinc.

Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

La Leucèmia Mieloide Aguda en primera persona

Cita de Thomas, Pacient
No és un procés fàcil, per descomptat que no, crec que no és qüestió d’enganyar. Fa falta moltíssima paciència i el camí està ple d’obstacles. Però amb optimisme, amb il·lusió i amb moltes ganes de lluita es pot superar clarament.

El Limfoma en primera persona

Cita de Francesc, Pacient
Que accepti el tractament i que se’n fiï dels metges. Que no es capfiqui amb la malaltia, ni amb la salut. I que intenti i s’esforci en parlar obertament de la seva malaltia amb els metges, amb els amics, i pregunti tot allò que amb ell li preocupi.

Notícies relacionades amb el Servei