Recerca

L'activitat investigadora es porta a terme de forma majoritària a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de l'àrea d'Oncologia i Hematologia. En concret a través del grup:

S'articula al voltant de projectes propis de recerca bàsica, experimental i clínica. També es col·labora en projectes d'altres Serveis amb l'aportació de coneixements, infraestructura i recursos humans per al seu disseny, desenvolupament i execució.

El Servei d'Hemoteràpia i Hemostàsia és un servei líder i de referència en recerca amb capacitat d'innovació i desenvolupament tant a nivell nacional com internacional. Això es demostra, entre altres coses, per l'existència consolidada de diverses línies d'investigació punteres capaces de generar finançament extern.

Les principals línies de recerca del Servei són:

  • Participació en estudis in vitro i en assajos clínics dels anticoagulants d'acció directa, així com dels seus agents reversores.

  • Estudis clínics i bàsics en el maneig i la patogènia de la trombosi en les neoplàsies mieloproliferatives.

  • Estudis epidemiològics i experimentals en hemofília i altres diàtesis hemorràgiques.

  • Estudis clínics i experimentals en la síndrome antifosfolipídica.

  • Estudis clínics i experimentals en trombofilia.

  • Estudis de l'hemostàsia en trombosi atípiques en territori esplàcnic.

  • Estudis de l'hemostàsia en malalties obstètriques i ginecològiques.

  • Trombosi i hemorràgies en càncer i hemopaties malignes.

  • Ictus isquèmic i hemostàsia.