Docència - Servei d'Hemoteràpia i Hemostàsia

L'activitat docent del Servei es realitza a diferents nivells:

Pregrau

Es reben estudiants per a la realització de crèdits pràctics de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB).

Postgrau

Es porta a terme formació de residents i formació continuada d'infermeria i medicina de família i comunitària a l'Àrea de Salut Integral Barcelona Esquerra (AIS-BE). El Servei acull i forma residents de l'especialitat de:

Al Servei es realitzen, així mateix, tesis doctorals on els doctorands solen ser especialistes (MIR), que s'han format a la institució o procedeixen d'altres Facultats de Ciències de la UB o altres Universitats (Biologia, Farmàcia o Bioquímica).

Els professionals el Servei treballen amb protocols normalitzats diagnòstics i terapèutics i diversos dels seus membres han estat comissionats per diferents Societats Científiques per redactar els seus propis protocols. Aquests professionals tenen una contrastada cultura de formació continuada que els permet mantenir-se en situació de lideratge del coneixement en diversos camps, el que es reflecteix en la seva contrastada capacitat docent.

El Servei d'Hemoteràpia i Hemostàsia Clínica disposa de mitjans d'alt nivell tecnològic i de contrastada excel·lència per a la realització de les seves activitats. La seva capacitat tecnològica inclou des de les situacions que requereixen resposta immediata a estudis especialitzats d'elevada complexitat o a la seva activitat com a centre de referència en assaigs clínics o d'investigació i desenvolupament. És un Servei que ofereix les màximes oportunitats d'aprenentatge i desenvolupament per als professionals en formació.

Notícies relacionades amb el Servei