Organització

El Servei s'estructura en dues seccions que disposen dels següents dispositius assistencials: Hospital de Dia, Consultes Externes, Interconsultes intra i extrahospitalàries i Àrea d'afèresi, integrada en el ICNU.

Hospital de Dia

A l'Hospital de dia es realitzen les següents activitats:

  • Tractament antitrombòtic. Atenció integral al pacient anticoagulat, amb educació, maneig perioperatori de cirurgia o procediments invasius i maneig de les complicacions. Autocontrol dels antagonistes de la vitamina K amb formació, reavaluació periòdica i recalibració dels coagulòmetres. S’atén a uns 200 pacients diaris, que corresponen als de major risc de l'àrea integral de salut del Clínic, i es duen a terme unes 60.000 pautes anuals.
  • Pacients amb hemofília, malalties hemorràgiques greus o amb malaltia trombòtica. Atenció integral dels pacients. Atenció de sagnats actius o recents. Administració d'hemoderivats i d'altres medicacions. Atenció de situacions agudes o de maneig de intercurrencias.

Cada any s’atén a més de 1.500 pacients a l'Hospital de Dia i s'ofereix una atenció continuada les 24 hores per a consultes urgents.

Consultes Externes

A consultes externes s'atén a pacients ambulatoris amb problemes de la coagulació o amb patologia eritrocitària. Es realitza el diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia tromboembòlica venosa i arterial, dels pacients amb malalties hemorràgiques d'origen plasmàtic o plaquetari i de les pacients amb mals resultats obstètrics i sospita de trombofília. A la consulta de eritropatología s'efectua el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb patologia eritrocitària rara.

Cada any es realitzen unes 1.800 consultes externes.

Interconsultes intra i extrahospitalàries

Es realitzen en tots els àmbits de coneixement del Servei tant per a l'Hospital com per als Centres d'Assistència Primària o altres Hospitals. Cada any es duen a terme unes 6.500 interconsultes.

Àrea de Aferesi

S’atén de forma integral el procés de les afèresi terapèutiques. Inclou valoració prèvia i realització dels procediments i extraccions a pacients sotmesos a recanvis plasmàtics o citoafèresi. També es realitza el tractament per mobilització de progenitors hematopoètics a sang perifèrica.

Cada any es realitzen unes 1.000 afèresi terapèutiques i unes 120 mobilitzacions i obtenció de progenitors hematopoètics.