Organització

El Servei de Malalties Autoimmunes Sistèmiques compta amb diversos dispositius assistencials: hospitalització convencional, hospital de dia, consultes externes i gabinet d'exploracions complementàries. Des d'aquests dispositius s'accedeix a les tecnologies diagnòstiques i mesures terapèutiques més actualitzades per oferir la millor atenció mèdica i personalitzada als pacients.

El Servei treballa de manera coordinada amb la Unitat següent:

També treballa amb diverses seccions i estructures de l'Hospital com el control d’embaràs en malalties autoimmunes (Servei de Medicina Maternofetal), Uveïtis (Institut Clínic d’Oftalmologia), Síndromes de sensibilització central, Hipertensió pulmonar, Malalties intersticials pulmonars (Servei de Pneumologia)...

Dins del Servei en destaca l'experiència en el diagnòstic i el tractament dels pacients amb lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipídica, esclerosi sistèmica, síndrome de Sjögren, vasculitis sistèmiques, sarcoïdosi i malalties autoinflamatòries

Cada any s'atenen més de 1.000 pacients nous amb alguna d'aquestes malalties i més de 3.000 es controlen periòdicament. També es fa un seguiment a les dones embarassades amb aquestes malalties, amb un control anual de més de 80 embarassos.

Memoria 2019 (i annexos)

Memòria 25 anys Servei Malalties Autoinmunes

Portada Memòria 25 anys