Docència i formació

Els professionals del Servei de Malalties Autoimmunes imparteixen formació a estudiants, metges i personal sanitari, així com als mateixos pacients, familiars i la població general, amb la realització d'assignatures de Grau de Medicina, Màsters i cursos de postgrau, activitats de formació mèdica continuada i sessions formatives i divulgatives.

Grau

Els professionals del Servei imparteixen part del temari de l'assignatura Ortopèdia i Reumatologia del 5è curs del Grau en Medicina a la Universitat de Barcelona. La mitjana d'alumnes cada any és de 180, distribuïts en dos grups per a la teoria, i cadascun d'ells, en 6 grups de pràctiques clíniques.

Postgrau

Es realitza el Màster en Malalties Autoimmunes de la Universitat de Barcelona i s'imparteix docència en diferents màsters i cursos de postgrau.

Formació continuada

El Servei disposa d'un programa d'accions de formació continuada adreçada a professionals de forma presencial i online.