Recerca - Servei de Malalties Autoimmunes

La recerca del Servei de Malalties Autoimmunes Sistèmiques es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS). L'equip de recerca del Servei forma part de l'àrea d'Agressió biològica i mecanismes de resposta i promou la recerca bàsica, clínica i traslacional en aquestes malalties de manera multidisciplinària, amb la participació de membres del Servei de Malalties Autoimmunes, Medicina Interna, Oftalmologia, Nefrologia, Immunologia, Hemostàsia, Hepatologia, Obstetrícia i Dermatologia, entre d'altres.

Els grups de recerca centrats en la investigació de les Malalties Autoimmunes Sistèmiques són els següents:

Des de l'any 2009 disposa de l'acreditació per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) amb finançament.

Per a la realització de les tasques de recerca, l'equip disposa de tres àrees de treball:

 • Àrea d'Assaigs Clínics
 • Laboratori d'Autoimmunitat Josep Font
 • Laboratori d'Inflamació Vascular

La investigació liderada pels professionals del Servei se centra en quatre grans àmbits:

 • Lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipídica i esclerosi sistèmica
 • Síndrome de Sjögren, manifestacions autoimmunes de la infecció pel virus de l'hepatitis C i teràpies biològiques
 • Vasculitis sistèmiques
 • Malalties autoinflamatòries

Aquestes activitats es duen a terme en estreta col·laboració amb diversos grups de treball internacionals, dels quals els membres de l'equip són coordinadors nacionals i / o internacionals:

 • European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus (EWPSLE)
 • European Forum on Antiphospholipid Antibodies (EFAPL)
 • Systemic Lupus International Collaborative Centers (SLICC)
 • Lupus in Minorities-Nurture versus Nature (LUMINA) Study Group
 • Grup d'Estudi de Malalties Autoimmunes Sistèmiques-Ús de Teràpies Biològiques (BIOGEAS)
 • European League Against Rheumatism (EULAR) Sjögren Síndrome Task Force
 • European Vasculitis Study Group (EUVAS)
 • European League Against Rheumatism (EULAR) Systemic Vasculitis Task Force
 • EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics, i American College of Rheumatology (ACR) Work Group for Development of Classification Criteria for Polymyalgia Rheumatica
 • EULAR/ACR Work group for the development of diagnosis and classification criteria for Systemic Vasculitis
 • American College of Rheumatology (ACR)/EULAR Work Group for recommendations for Polymyalgia Rheumatica
 • EULAR/ACR Work group for recommendations for Systemic Vasculitis
 • European Vasculitis Genetic Consortium, EULAR/ACR Work group for the development of diagnosis and classification criteria for Sjögren síndrome
 • EULAR Work Group for characterization and definition of Systemic Sjögren

Notícies relacionades amb el Servei