Recerca

La recerca del Servei de Malalties Autoimmunes Sistèmiques es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS). L'equip de recerca del Servei forma part de l'àrea d'Agressió biològica i mecanismes de resposta i promou la recerca bàsica, clínica i traslacional en aquestes malalties de manera multidisciplinària, amb la participació de membres del Servei de Malalties Autoimmunes, Medicina Interna, Oftalmologia, Nefrologia, Immunologia, Hemostàsia, Hepatologia, Obstetrícia i Dermatologia, entre d'altres.

Els grups de recerca centrats en la investigació de les Malalties Autoimmunes Sistèmiques són els següents:

Des de l'any 2009 disposa de l'acreditació per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) amb finançament.

Per a la realització de les tasques de recerca, l'equip disposa de tres àrees de treball:

 • Àrea d'Assaigs Clínics
 • Laboratori d'Autoimmunitat Josep Font
 • Laboratori d'Inflamació Vascular

La investigació liderada pels professionals del Servei se centra en quatre grans àmbits:

 • Lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipídica i esclerosi sistèmica
 • Síndrome de Sjögren, manifestacions autoimmunes de la infecció pel virus de l'hepatitis C i teràpies biològiques
 • Vasculitis sistèmiques
 • Malalties autoinflamatòries

Aquestes activitats es duen a terme en estreta col·laboració amb diversos grups de treball internacionals, dels quals els membres de l'equip són coordinadors nacionals i / o internacionals:

 • European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus (EWPSLE)
 • European Forum on Antiphospholipid Antibodies (EFAPL)
 • Systemic Lupus International Collaborative Centers (SLICC)
 • Lupus in Minorities-Nurture versus Nature (LUMINA) Study Group
 • Grup d'Estudi de Malalties Autoimmunes Sistèmiques-Ús de Teràpies Biològiques (BIOGEAS)
 • European League Against Rheumatism (EULAR) Sjögren Síndrome Task Force
 • European Vasculitis Study Group (EUVAS)
 • European League Against Rheumatism (EULAR) Systemic Vasculitis Task Force
 • EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics, i American College of Rheumatology (ACR) Work Group for Development of Classification Criteria for Polymyalgia Rheumatica
 • EULAR/ACR Work group for the development of diagnosis and classification criteria for Systemic Vasculitis
 • American College of Rheumatology (ACR)/EULAR Work Group for recommendations for Polymyalgia Rheumatica
 • EULAR/ACR Work group for recommendations for Systemic Vasculitis
 • European Vasculitis Genetic Consortium, EULAR/ACR Work group for the development of diagnosis and classification criteria for Sjögren síndrome
 • EULAR Work Group for characterization and definition of Systemic Sjögren