La Unitat de Fibril·lació Auricular del Clínic (UFA) és una unitat de caràcter multidisciplinari que coordina professionals de diverses àrees i nivells assistencials que participen en el tractament d’aquesta malaltia. L'objectiu és aconseguir una prevenció i tractament millors de la malaltia i potenciar la docència, la recerca i el coneixement a la societat.

La UFA es va crear l’any 2004, però fins el 2012 no va ser vigent la normativa que regeix el funcionament de les Unitats Funcionals a l'Hospital Clínic. En aquest moment es comença una etapa més activa amb la implementació de millores a nivell assistencial, s’actua activament tant de forma intra com extrahospitalària, es consolida la interacció entre els professionals que la integren i se'n fa difusió perquè el pacient en conegui l'existència.

Els pròxims anys els objectius de la Unitat es focalitzen a:

 • Augmentar el número de procediments d’ablació de Fibril·lació Auricular (FA) per disminuir la llista d’espera.

 • Oferir les innovacions tecnològiques, amb acords amb la indústria, que permetin un accés precoç a les noves tecnologies.

 • Desenvolupar noves tècniques d’ablació amb catèter i quirúrgiques per millorar els resultats de l’ablació.

 • Augmentar el nombre de procediments de tancament d’orelleta per poder oferir aquesta teràpia als pacients amb contraindicació per anticoagulants.

 • Incrementar el percentatge de pacients tractats amb anticoagulants directes (ACO).

 • Detecció precoç de la FA en la població avaluada a nivell extrahospitalari.

 • Creació d’una consulta d’infermeria per al control de factors de risc, augment de l’adherència al tractament.

 • Programa de Medició de Resultats de la Salut.

 • Millorar la detecció de FA en pacients amb Ictus criptogenètic amb la introducció de tècniques de monitoratge prolongat.

 • Consensuar un protocol de maneig dels anticoagulants orals inhibidors directes (ACODs) amb els caps de l’àrea.

 • Millorar l’accessibilitat a la pauta de tractament amb AVK per als diversos metges que atenen el pacient i del propi pacient mitjançant la transmissió directa al SAP del resultat de la pauta de dosificació d'AVK, accés a la pauta des de l’HC3 i des del portal 'La meva salut'.

 • Estudiar la implantació d’un sistema d’alertes per a pacients amb anticoagulació a la història clínica electrònica.

 • Integrar al circuit d’atenció integral al pacient amb FA. L’educació específica en ACODs per aprofitar l’estructura i experiència de l’àrea de tractament anticoagulant del Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia.

Equip de la Unitat

Josep Lluís Mont Cap de la Unitat Cardiòleg

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat