Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Línies de recerca del Càncer de Còlon i Recte

Temps de lectura: 2 min

Les actuals línies de recerca del càncer colorectal es divideixen en 3 grups:

Immunoteràpia. El tractament amb immunoteràpia és una nova estratègia en càncer colorectal metastàtic amb inestabilitat de microsatèl·lits (el 5% dels casos). Consisteix en l'administració endovenosa d'una teràpia biològica, que incrementa la capacitat del sistema immunològic per reconèixer i destruir el tumor.

Actualment, existeixen diverses recerques clíniques amb immunoteràpia per avaluar l'eficàcia d'aquesta estratègia terapèutica en càncer colorectal, tant en aquells casos amb inestabilitat de microsatèl·lits com en la resta.

Teràpia dirigida. La teràpia dirigida són nous fàrmacs biològics dirigits a dianes específiques de les cèl·lules tumorals, com serien els anti-angiogènics i els anti-EGFR. Un altre exemple de teràpia dirigida serien els inhibidors de BRAF. Actualment existeixen indicis d'eficàcia d'inhibidors de BRAF en combinació amb anti-EGFR i quimioteràpia, en aquells pacients amb càncer colorectal metastàtic amb mutació de BRAF (el 15% dels casos). No obstant això, els inhibidors de BRAF en monoteràpia no són eficaços en aquests casos.

Biòpsia líquida (DNA tumoral circulant). Significa analitzar material genètic del tumor (DNA tumoral circulant) en la sang del pacient.

Estan en marxa múltiples estudis amb biòpsies líquides. Entre d'altres, estudis per a detectar quins pacients es poden beneficiar de la quimioteràpia adjuvant (quimioteràpia amb intenció curativa després de la cirurgia). També hi ha estudis que tenen com a objectiu monitorar canvis en la biologia tumoral en pacients metastàtics, per a determinar quan un pacient és resistent a una nova teràpia i cal canviar-la.

acientes pueden beneficiarse de la quimioterapia adyuvante (quimioterapia con intención curativa tras la cirugía). También hay estudios que tienen como objetivo monitorizar cambios en la biología tumoral en pacientes metastásicos, para determinar cuándo un paciente es resistente a una nueva terapia y hay que cambiarla.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

Antonio Maria Lacy Fortuny
Estela Pineda Losada
Francesc Balaguer Prunes
Mª Rosa Costa Quintàs

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.