Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Una vegada diagnosticat el càncer de còlon i recte, un comitè multidisciplinari avalua cada cas de manera individual, per oferir el tractament amb major possibilitat de curació.

El comitè està format per tots els professionals directament vinculats en el procés diagnòstic i de tractament de la malaltia, com:  radiòlegs, especialistes en medicina nuclear, patòlegs, radioterapeutes, oncòlegs, cirurgians digestius, cirurgians hepàtics, especialistes en digestiu, anestesistes i infermeres de processos de colorectal.

Una vegada consensuat, el metge responsable s'ocupa de comunicar la decisió al pacient i d'explicar-li el tractament.

El tipus de tractament s'estableix en funció dels factors següents:

  • Característiques del pacient. Edat, altres malalties que dificultin algun tractament i estat funcional.
  • Localització del tumor. Còlon dret, còlon esquerre o recte.
  • Tipus de tumor. Estat del gen RAS o estat del gen BRAF.
  • Fase o estadi en el qual es troba la malaltia (TNM).

Per afrontar el càncer, existeixen diversos tipus de teràpies que es poden realitzar de manera individual o combinades:

Tisores i bisturí

La cirurgia és el tractament més efectiu en molts casos de càncer colorectal. El tractament més comú per al càncer colorectal és l'extirpació del tumor i del teixit gras circumdant, on es troben els ganglis limfàtics.

Un cop ressecat, la mostra quirúrgica s'envia a analitzar, i els resultats permetran valorar si són necessaris tractaments addicionals (quimioteràpia o radioteràpia) després de l'operació.

Actualment, molts centres hospitalaris realitzen aquest tipus d'intervenció per via laparoscòpica. Aquesta tècnica evita les grans incisions i amb això la recuperació és més ràpida.

  • Complicacions de la cirurgia del Càncer de Còlon i Recte

La cirurgia colorectal pot presentar complicacions postoperatòries com hemorràgia, fallada a la zona de sutura dels dos extrems del còlon (dehiscència anastomòtica), infecció de la ferida, etc. Aquestes poden requerir una nova intervenció i un augment de l'estada hospitalària.

La cirurgia del càncer de recte pot requerir la realització d'una ostomia, sigui transitòria o definitiva. Una ostomia (o estoma) és una obertura quirúrgica que es fa a la pell per permetre que els productes de rebuig surtin dels intestins (ileostomia o colostomia). S'anomena colostomia quan l'obertura s'ubica en un extrem del còlon (intestí gros) i ileostomia quan se situa a l'extrem terminal de l'ili (la part més baixa de l'intestí prim).

Els efectes de la cirurgia a mitjà-llarg termini inclouen dolor i sensibilitat a la zona de l'operació. També pot provocar canvis en l'hàbit deposicional, que acostumen a desaparèixer amb el pas del temps.

Com a conseqüència de la resecció del recte, alguns pacients experimenten problemes de disfunció urinària (incontinència urinària o retenció d'orina), disfunció sexual i disfunció anus-rectal (incontinència fecal, múltiples deposicions diàries, urgència, etc.). En la majoria dels pacients aquests problemes milloren amb el pas dels mesos fins a resoldre's aproximadament passat un any de la cirurgia.

Bossa per aplicar quimioteràpia intravenosa

Quimioteràpia. La quimioteràpia és el tractament aplicat amb més freqüència en el càncer colorectal. Generalment s'administra de manera endovenosa, encara que en alguns casos es pot administrar per via oral.

La quimioteràpia inhibeix el creixement de les cèl·lules en divisió, tant de les cèl·lules tumorals com de les sanes, per aquest motiu podrien aparèixer símptomes associats al tractament, els denominats efectes adversos o efectes secundaris.

La quimioteràpia es pot administrar en combinació de dos fàrmacs (poliquimioteràpia) o d'un fàrmac (monoteràpia). Entre els fàrmacs més utilitzats es troben les fluoropirimidines (5- fluorouracil, capecitabina), l'irinotecan, l'oxaliplatí i el TAS-102 (trifluridina/tipiracil).

El nombre de cicles depèn de cada pacient i estadi tumoral, encara que, en general, s'administren de 6 a 12 cicles de tractament durant 3- 6 mesos de tractament. Durant el tractament es realitzen diferents proves (analítiques, proves d’imatge,...) per avaluar si aquest és efectiu.

Símbol de radioteràpia

Radioteràpia. La teràpia per radiació o radioteràpia administra rajos X d'alta energia per destruir les cèl·lules canceroses. Té diferents usos en càncer colorectal i es pot administrar sol o en combinació amb la quimioteràpia per reduir la grandària del tumor abans de la cirurgia (en càncer de recte) o per tractar el càncer colorectal que s'ha disseminat fora del còlon/recte com els ossos o el cervell.

Hi ha diferents efectes secundaris al tractament que depenen del tipus específic de la quimioteràpia administrada.

Els símptomes que poden aparèixer són: cansament (astènia), canvi en el gust dels aliments, nàusees, vòmits, caiguda del pèl, inflamació de la mucosa de la boca, febre, restrenyiment/diarrea, dolor muscular, neurotoxicitat (dolor, formigueig o pèrdua de sensibilitat en dits mans i/o peus), enrogiment, dolor i ferides en mans i/o peus, erupció acneïforme i lesions a les ungles.

La quimioteràpia que es fa servir pel càncer colorectal no acostuma a produir alopècia (caiguda del cabell) ni vòmits.

La quimioteràpia amb capecitabina pot produir edema i enrogiment a les plantes dels peus i als palmells de les mans. També pot produir diarrees i, de forma infreqüent, nafres a la boca (mucositis). Si es produeixen aquests efectes secundaris, és important comentar-ho amb el metge habitual i, dubtem, deixar de prendre el fàrmac.

La combinació d'oxaliplatí amb fluoruracilo en infusió contínua (FOLFOX) pot produir també mucositis, diarrees i febre per baixada de defenses. El tractament acostuma a produir també un cansament moderat, especialment els primers dies després del tractament. L'oxaliplatí pot produir també neurotoxicitat (sensació d'adormiment de mans i peus), especialment a partir dels 8 a 12 cicles de tractament. Aquest efecte secundari pot perdurar encara que es deixi d'administrar el tractament.

L'altra combinació de quimioteràpia (FOLFIRI) pot produir diarrees, dolor abdominal i un major grau d'alopècia que el FOLFOX, encara que no produeix neurotoxicitat.

D'altra banda, bevacizumab o aflibercept són antiangiogènics, que actuen sobre els vasos que alimenten el tumor i poden produir pujada de la tensió arterial, sagnats o problemes en la coagulació. D'altra banda, panitumumab i cetuximab actuen sobre el receptor de membrana EGFR (receptor del factor de creixement epidèrmic) i acostumen a produir erupció cutània de diferent intensitat.

El regorafenib produeix cansament intens, pujada de la tensió arterial i problemes cutanis en mans i peus; enrogiment, dolor i ferides.

El TAS-102 es tolera bastant bé i només cal destacar anèmia, la baixada de les defenses i de les plaquetes.

Actualment hi ha cinc fàrmacs biològics aprovats per al càncer colorectal amb metàstasi (estadi IV):

  • Els tractaments dirigits contra el receptor d'EGFR (cetuximab i panitumumab) són endovenosos; es fan servir en combinació amb quimioteràpia o en monoteràpia i només són actius en pacients sense mutacions del gen RAS (KRAS i NRAS), també denominat RAS natiu o RAS wild type.
  • El tractament amb anti-angiogènics (bevacizumab o aflibercept) està indicat en pacients amb metàstasis en combinació amb quimioteràpia i també és endovenós.
  • El regorafenib, un fàrmac oral que inhibeix diferents vies de creixement tumoral. Està aprovat a 3a línia o posteriors en monoteràpia però produeix importants efectes secundaris, per la qual cosa, s'estan estudiant nous esquemes/dosis per a millorar el perfil de toxicitat.
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

Antonio Maria Lacy Fortuny
Estela Pineda Losada
Francesc Balaguer Prunes
Mª Rosa Costa Quintàs

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.