Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica

Temps de lectura: 9 min

La pedra angular del tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és l'abandonament de l'hàbit tabàquic i l'adopció d'hàbits saludables generals com seguir una alimentació equilibrada i realitzar de manera regular activitat física. També és important evitar ambients que puguin causar irritació de les vies aèries com zones amb fums, la contaminació, baixes temperatures, entre d'altres.

Poster-CPulmo-cat.jpg
Apaga la cigarreta. Encén la teva vida. JPEG - 4,81 MB
Descarregar
Poster-C.PULMO-cat.pdf
Apaga la cigarreta. Encén la teva vida. (Versió per imprimir). PDF - 50 KB
Descarregar

Els objectius generals del tractament de la MPOC es resumeixen en:

  • Reduir els símptomes crònics de la malaltia;
  • Disminuir la freqüència i gravetat de les aguditzacions;
  • Millorar el pronòstic.

S'han d'assolir tant els beneficis a curt termini; control de la malaltia, com els de mitjà i a llarg termini; reducció del risc d'aguditzacions, caiguda accelerada de la funció pulmonar o mort.

La bullectomía, la reducció de volum pulmonar i el trasplantament pulmonar són les intervencions quirúrgiques que es poden practicar a pacients amb MPOC molt seleccionats. Aquests tractaments poden proporcionar millores en alguns casos, incloent una millora de la capacitat funcional i de la qualitat de vida.

Pulmó a què se li ha practicat una bullectomía

Bullectomia. És un procediment quirúrgic indicat des de fa anys per a l'emfisema bulloso. Una de les conseqüències de la MPOC és el "atrapament aeri". Les dificultats en el moviment de l'aire durant la fase de espiració provoquen que el pulmó no es buidi adequadament i quedi un romanent d'aire que, en condicions normals, seria exhalat, és a dir, aquest aire queda "atrapat".

Aquest "atrapament aeri" sol ser difús, tot i que en alguns casos aquest atrapament és irregular i és més gran en unes zones que en altres. Aquest fenomen explica les bullas (o "bombolles" d'aire atrapat).

En casos extrems, en algunes bullas es produeix una mena de sistema valvular que permet l'entrada d'aire amb la inspiració, però no la sortida durant l'expiració. Aquestes bullas poden arribar a ser molt grans.

Actualment, hi ha evidències que demostren que en alguns pacients amb MPOC greu i bullas gegants, la bullectomía resulta beneficiosa. Ressecar una bulla gegant descomprimeix el parènquima pulmonar adjacent i permet reduir l'ofec i dificultat per respirar (dispnea) i millorar la funció pulmonar.

Cirurgia de reducció de l'volum pulmonar

Cirurgia reductora de volum pulmonar. Un cop optimitzat el tractament mèdic, la cirurgia de reducció de volum pulmonar pot ser una opció terapèutica en pacients seleccionats amb MPOC i predomini de emfisema.

Els millors candidats per a la cirurgia de reducció de volum són aquells amb emfisema de predomini en lòbuls superiors i amb baixa capacitat d'exercici.

Els resultats d'un ampli estudi sobre més de 1.200 pacients amb emfisema greu van mostrar que la cirurgia de reducció de volum té un efecte significatiu encara transitori sobre el nivell de símptomes o l'empitjorament de la qualitat de vida, el que indica que té fonamentalment un paper pal·liatiu.

Tisores i bisturí

Trasplantament pulmonar. El trasplantament pulmonar es porta realitzant des de fa més de 30 anys en pacients amb MPOC en fase terminal. La MPOC és la indicació principal per al trasplantament del pulmó. Però encara que aquesta intervenció ha mostrat en pacients amb MPOC un impacte clarament positiu en la funció pulmonar, la capacitat d'exercici i la qualitat de vida, el benefici en termes d'augment de supervivència és incert. No obstant això, evidències indirectes i convincents mostren que quan s'apliquen criteris apropiats de selecció de pacients per al trasplantament, millora la qualitat de vida després del trasplantament i també la supervivència.

El trasplantament de pulmó pot plantejar-se en pacients de menys de 65 anys i MPOC avançada. Els criteris que ha de reunir el pacient candidat a trasplantament pulmonar segons la Guia internacional són un índex BODE de 7 a 10, o alguns dels següents: història d'ingressos hospitalaris per descompensació i insuficiència respiratòria aguda, hipertensió pulmonar i una baixa capacitat pulmonar.

Pacient amb assistència respiratòria

Oxigen domiciliari. Existeix evidència científica que demostra que l'administració d'oxigen durant més de 15 hores al dia millora la supervivència dels pacients amb MPOC que presenten una insuficiència respiratòria crònica (amb valors baixos d'oxigen en sang arterial -PaO2-).

Home corrent; realitzar exercici físic de forma regular

Rehabilitació. L'activitat física regular és un dels pilars del tractament de la MPOC, per la qual cosa el pacient ha de canviar els seus hàbits i evitar el sedentarisme. Hi ha estudis que demostren que programes de rehabilitació que inclouen múltiples elements (entrenament a l'exercici, educació terapèutica ...) amb intervencions interdisciplinars milloren els símptomes, la qualitat de vida i tenen impacte en els ingressos hospitalaris. No hi ha treballs que mostrin la manera d'escalar aquests programes de manera que puguin estendre a tota la població de pacients amb MPOC.

D'altra banda, els pacients que han realitzat entrenament al llarg del temps van perdent els beneficis obtinguts, pel que és necessari realitzar programes de reforç.

Els programes de rehabilitació són molt importants per a grups seleccionats de pacients, com ara els candidats a un trasplantament pulmonar, o pacients relativament joves amb mala resposta al tractament. En alguns casos s'han plantejat programes de rehabilitació domiciliaris.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Nestor Soler Porcar
Núria Seijas Babot

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.